سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

وزارتخانه ها

 • 23 جدی 1394

  وزارت دفاع ملی با در اختیار داشتن اردوی ملی، حاکمیت و اقتدار ملی را تمثیل می‌کند. تمرکز این وزارت بیش‌تر روی تعبیه …

 • 23 جدی 1394

  وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از طریق پولیس ملی مسؤول تنفیذ و حاکمیت قانون، تأمین امن و نظم عامه…

 • 23 جدی 1394

  ارائه خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی به مردم افغانستان از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و چاپ…

 • 23 جدی 1394

  وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت است که با کار روی خطوط اساسی سیاست خارجی، پیگیر…

 • afghan gov logo.jpg

  23 جدی 1394

  اهداف وزارت امور سرحدات و قبایل شامل تحکیم وحدت ملی، حل منازعات بین اقوام، تشخیص ضرورت‌های اقوام نوار مرزی …

 • 23 جدی 1394

  وزارت ارشاد، حج و اوقاف در بخش‌های ارشاد دینی، تنظیم امور مساجد، پروسه حج و بخش اوقاف مصدر خدمات ارزنده…

 • 23 جدی 1394

  به تأسی از ماده نهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، منابع معدنی موجود در کشور ملکیت خاص دولت بوده …

 • 23 جدی 1394

  هدف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فراهم‌آوری خدمات مخابراتی قابل استطاعت در هر ولسوالی و قصبه افغانستان از …