ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري‌ ریاست د عالي مقام دفتر لوی ریاست, Office of Chief of Staff for the President

افغانستان امروز، متفاوت از افغانستان دیروز است. افغانستان امروز نوید تولد شهروند نوین را می‌دهد

محمد اشرف غنی

English پښتو دری