سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست عمومی امنیت ملی

ریاست عمومی امنیت ملی در راستای حمایت از منافع ملی، تحکیم ثبات و امنیت، و محافظت از قوانین، تمامیت ارضی و استقلال کشور ایفای وظیفه می‌کند. سربازان گمنام ریاست عمومی امنیت ملی، با شجاعت و شهامت از کشور، مردم، نوامیس ملی و منافع ملی، با تمام توان، دفاع و حفاظت می‌کنند.

http://ndsnn.afghanistan.af/fa

فیسبوک ریاست عمومی امنیت ملی

تویتر ریاست عمومی امنیت ملی