سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست مطبوعات و آگاهی عامه

دیدگاه :

 ایجاد یک سیستم فعال معلوماتی به منظور تبادل معلومات بروقت و دقیق بین مردم ودولت جهت ازبین بردن خلاء معلوماتی  و آگاهی عامه ازاجراات نهاد ریاست جمهوری و کابینه.

فعالیت های عمده

•    نظارت و جمع آوری معلومات رسانه های مختلف دیداری- شنیداری و چاپی  بر مبنای محور های مختلف( سیاسی، اجتماعی فرهنگی، امنیتی- نظامی، سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و اصلاحات و حکومتداری و غیره ) جهت آگاهی دهی به رئیس جمهور و حلقه تصمیم گیری.

•    ایجاد و تقویت روابط مؤثرو همه جانبه با رسانه های داخلی و خارجی از طریق تسهیل سیستم معلوماتی و انکشاف بخش آگاهی عامه با انکشاف بیشتر ابزار آگاهی دهی به منظور سرعت و سهولت بخشیدن پروسه اطلاع رسانی

•    تولید ونشر معلومات، گزارش های تفصیلی و موقف رسمی ریاست عمومی اداره امورو نهاد ریاست جمهوری 

•    تحلیل اوضاع جاری برمحور های مختلف در کشوربه اساس معلومات بدست آمده از رسانه ها و مطالعه بیرونی و نهاد های دولتی به منظوردر روشنی قرار دادن  مسولین امور و تولید غذای فکری  برای صاحب نظران و مردم در رابطه به آنچه در حکومت میگذرد.

•    پیش بینی سناریوهای احتمالی بر مبنای ارزیابی و تحلیل داده های خبری

•    تنظیم عمومی امورات و خدمات فرهنگی و هنری ریاست  عمومی اداره امور ریاست جمهوری ، دفتر خانم اول کشور و دفتر معاونین رئیس جمهور