سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون تدارکات ملی 12 قرارداد به شمول لین انتقال برق دوشی – بامیان را منظور کرد.

14 حوت 1396

در یکصد و چهلمین نشست کمیسیون تدارکات ملی ۱۲ قرارداد به ارزش مجموعی ۷.۳ میلیارد افغانی به شمول لین انتقال برق دوشی – بامیان منظور شد.

قراردادهای منظورشده در مورد لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت دوشی – بامیان؛ سب‌استیشن‌های ۲۲۰ کیلوولت برق در ساحات دوشی و بامیان؛ شبکه توزیعی برق بامیان؛ پروژه سرک شهرک صنعتی قالین‌بافان در جلال‌آباد؛ تدارک مواد خام ساختمانی فابریکه ساختمان‌های پیش‌ساخت؛ اعمار تعمیر لیلیه پوهنتون کندهار؛ پروژه نظارتی ساختمان کمپلکس سفارت افغانستان در اسلام‌آباد؛ مواد اعاشوی وزارت دفاع ملی؛ مواد اعاشوی و جنراتور برای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری است.

رئیس‌جمهور غنی هنگام منظوری قراردادهای برق بامیان، بر اخذ تعهد جدی از شرکت تطبیق‌کننده جهت اتمام پروژه در زمان معین در قرارداد تأکید نمود. وی گفت که هیچ‌گونه تمدید میعاد زمان پروژه از اثر تعلل قابل قبول نیست.

 رئیس‌جمهور به شرکت برشنا هدایت داد که توجه جدی جهت مدیریت و نظارت مؤثر از تطبیق این پروژه  داشته باشد و شرط زمانی آن را به بانک انکشاف آسیایی به حیث تمویل‌کننده ابلاغ نماید. 

کمیسیون تدارکات ملی در مورد پیشنهاد خریداری تیل مورد نیاز شرکت برشنا جهت فعال‌سازی دستگاه برق حرارتی تره‌خیل فیصله کرد که این شرکت با تصدی مواد نفتی عقد قرارداد کند. همچنین تصدی مواد نفتی می‌تواند که از طریق قرارداد دولت به دولت با کشور ترکمنستان، تیل را تهیه نماید.

کمیسیون در مورد تکمیل بخش دوم سرک زرغون‌شهر الی وازه‌خواه ولایت پکتیکا به وزارت فواید عامه هدایت داد که پیشنهاد تعدیل بودجه این پروژه را به وزارت مالیه ارائه کند.

در این نشست، ناظرین ملی و بین‌المللی از کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و  سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند.