سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کابینه، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب نمود

15 حوت 1396

در نشست فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی تصویب و مسوده طرح تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی در پرنسیپ تأیید شد.

تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی به هدف تصنیف بست‌های ده‌گانه در ردیف‌های معین و بهبود پروسه استخدام کارکنان خدمات ملکی انجام شده است. کابینه ضمن تأیید این تعدیل، وزارت عدلیه را مؤظف به طی مراحل آن نمود.

همچنین کابینه مسوده طرح تشخیص و توزیع زمین برای عودت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی را در پرنسیپ تأیید کرد و اداره اراضی افغانستان را مؤظف ساخت که این طرح را با درنظرداشت تذکرات جلسه تصحیح و به حیث فرمان اجرائیوی آماده طی مراحل کند.

این مسوده به هدف تشخیص و توزیع زمین مناسب برای ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت، ایجاد سیستم عادلانه، شفاف و مؤثر جهت توزیع زمین‌های دولتی برای عودت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی واجد شرایط، تطبیق معیارها جهت تشخیص آنان، اولویت‌دهی به آسیب‌پذیرترین‌ها و استفاده از زمین توزیع‌شده دولتی به مقصد ایجاد فرصت‌های کاری، سرمایه‌گذاری و معیشت بهتر تهیه شده است.