سخن رئیس‌ جمهور

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کابینه، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب نمود

15 حوت 1396

در نشست فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی تصویب و مسوده طرح تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی در پرنسیپ تأیید شد.

تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی به هدف تصنیف بست‌های ده‌گانه در ردیف‌های معین و بهبود پروسه استخدام کارکنان خدمات ملکی انجام شده است. کابینه ضمن تأیید این تعدیل، وزارت عدلیه را مؤظف به طی مراحل آن نمود.

همچنین کابینه مسوده طرح تشخیص و توزیع زمین برای عودت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی را در پرنسیپ تأیید کرد و اداره اراضی افغانستان را مؤظف ساخت که این طرح را با درنظرداشت تذکرات جلسه تصحیح و به حیث فرمان اجرائیوی آماده طی مراحل کند.

این مسوده به هدف تشخیص و توزیع زمین مناسب برای ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت، ایجاد سیستم عادلانه، شفاف و مؤثر جهت توزیع زمین‌های دولتی برای عودت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی واجد شرایط، تطبیق معیارها جهت تشخیص آنان، اولویت‌دهی به آسیب‌پذیرترین‌ها و استفاده از زمین توزیع‌شده دولتی به مقصد ایجاد فرصت‌های کاری، سرمایه‌گذاری و معیشت بهتر تهیه شده است.