سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

رئیس‌جمهور از ایجاد کمیته هماهنگی دسترسی به اطلاعات استقبال کرد

4 ثور 1397

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با سخنگویان دولت، مسؤولین رسانه‌ها و خبرنگاران مرکز و ولایات از پیشنهاد ایجاد کمیته هماهنگی دسترسی به اطلاعات از سوی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان استقبال کرد.

در این دیدار که در آستانه روز مطبوعات انجام شد، رئیس‌جمهور به معاونیت ارتباطات استراتیژیک و رسانه‌های ریاست عمومی دفتر مقام عالی هدایت داد که دستورالعمل روابط سخنگویان با خبرنگاران را تنظیم نماید.

وی تأکید کرد که باید همه سخنگویان بدون درنظرداشت روابط شخصی و برخورد سلیقه‌یی، اطلاعات را طور عادلانه و همزمان با رسانه‌ها شریک سازند.

رئیس‌جمهور افزود که قضایای خشونت علیه خبرنگاران که تا هنوز بررسی نگردیده، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. وی حمایتش را از  صندوق تعاون خبرنگاران نیز اعلام کرد و گفت که علاوه بر سهم‌گیری در آن، از همکاران بین‌المللی نیز برای این صندوق کمک خواهد خواست.

رئیس‌جمهور همچنین به معاونیت ارتباطات استراتیژیک و رسانه‌ها هدایت داد که در مورد حل مشکل مالی خبرنگاران و تقسیم عادلانه اعلانات دولتی، پیشنهادی را برای ارائه به کابینه ترتیب کند تا در این خصوص یک میکانیزم واضح ایجاد شود.

در این دیدار محمد هارون چخانسوری، معاون ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و سخنگوی رئیس‌جمهور ضمن خوش‌آمدگویی به مسؤولین رسانه‌ها و خبرنگاران گفت که دفتر سخنگوی رئیس‌جمهور، ریاست مطبوعات ریاست‌جمهوری و مرکز رسانه‌های حکومت همواره سعی نموده‌اند که موانع را از راه ارائه معلومات که حق مسلم مردم و رسانه‌ها می‌باشد، بردارند و فضای همکاری و اطلاع‌رسانی را به‌گونه مساویانه برای همه ‌رسانه‌ها فراهم‌سازند.

وی افزود که فعالیت رسانه‎ها در روشنایی قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور باعث تقویت آزادی بیان و نهادینه شدن ارزش‌های قانون اساسی می‌گردد.

آقای چخانسوری ضمن اینکه آزادی بیان و رسانه‌ها را از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی افغانستان دانست، گفت که حکومت به آزادی بیان و حفظ دستاوردها در این عرصه متعهد است.

در این دیدار ملالی میوند به نمایندگی از خبرنگاران ولایتی مشکلات خبرنگاران را در عرصه‌های گوناگون از جمله عدم دسترسی به معلومات و ضعف در تطبیق درست قانون کار بیان نمود.

فهیم دشتی، رئیس اجرایی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، نیز طی صحبت خویش در مورد کنفرانس ملی دوروزه برای خبرنگاران گفت که اشتراک‌کنندگان این کنفرانس، مسایل و مشکلات مربوط به رسانه‌ها را مورد بحث قرار دادند و یک کمیته مشترک ایجاد شده تا نتایج کنفرانس را به شمول ریاست جمهوری، با مسؤولین مربوط شریک سازد.

وی افزود، نتایج یافته‌های یک کمیته دیگر که قبلاً برخی از مشکلات خبرنگاران را بررسی کرده، نیز با ریاست‌جمهوری شریک خواهد شد.

دشتی با اشاره به حل شدن بسیاری از حدود یک هزار قضیه مربوط به خبرنگاران، اظهار امیدواری کرد که ۶۰ قضیه باقی مانده نیز بررسی شوند.

رئیس اجرائیوی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، در مورد تعدیلات پیشنهادی در قانون رسانه‌ها، طرح صندوق تعاون برای خبرنگاران،  همکاری نهادهای امنیتی با خبرنگاران، نشر اعلانات دولتی در رسانه‌های خصوصی، پیشنهاد ایجاد کمیته هماهنگی دسترسی به اطلاعات تحت رهبری یک مقام ارشد حکومت نیز صحبت نمود.