سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

مقالات

ارزش و جایگاه آزادی بیان در حکومت وحدت ملی
۲۴ جدی ۱۳۹۵

حمایت، تقویت و توسعه آزادی بیان یکی از ارزش‌های بنیادی حکومت وحدت ملی است، چنانچه خود را مؤظف و مکلف به تحکیم و نهادینه‌سازی آن می‌داند.

چرا عواید ملی در دو سال اخیر افزایش یافته است؟
۱۳ جدی ۱۳۹۵

مطالعه‌ی تجارب کشورهای پسامنازعه و پسااستعمار در طول یک قرن اخیر، نشان می‌دهد که نقش عواید ملی در پروسه‌ی انکشافی این کشورها غیرقابل انکار است.

افغانستان؛ فصل همگرایی در منطقه
۱۲ جدی ۱۳۹۵

حکومت افغانستان برای تشدید، تقویت و توسعه همگرایی‌های منطقه‌یی به خصوص در بعد اقتصادی تمرکز کرده و تلاش‌هایش را در این راستا شدت بخشیده است.

سفر هیئت افغانستان به ازبکستان به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور
۱۱ جدی ۱۳۹۵

هیئت بلندرتبه کشور به ریاست داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و زیربناها به‌منظور تدوین چارچوب حقوقی گسترش روابط بین افغانستان و ازبکستان به تاشکند پایتخت آن کشور سفر کرد.

عضویت افغانستان در OGP، اهداف و نتایج
۲۳ قوس ۱۳۹۵

افغانستان در آستانه پیوستن به سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز (OGP) است. پیوستن افغانستان به این سازمان مهم بین‌المللی، از سویی بیانگر نگرش استراتیژیک حکومت نسبت به مبارزه با فساد اداری و از جانبی...

تسهیل دیپلوماسی چندجانبه از طریق کنفرانس قلب آسیا
۱۴ قوس ۱۳۹۵

امروز در حالی کنفرانس قلب آسیا در امرتسر هند برگزار شد که خطر گسترش افراط‌گرایی و تروریزم در منطقه بیش از هر وقت دیگری حس می‌گردد و تنش‌ها بین بعضی از بازیگران اصلی منطقه‌ی قلب آسیا به اوج خود رسیده است.

درنگی بر سفر اخیر رئیس‌جمهور به ترکمنستان
۰۷ قوس ۱۳۹۵

هفته گذشته، رئیس‌جمهور غنی در ادامه پیش‌برد اجندای اقتصادی خود در منطقه و همچنین اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار، به ترکمنستان سفر نمود.