سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست انکشاف زون پایتخت

۱۷ اسد ۱۳۹۷

به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، توظیف عبدالسمیع ستانکزی به حیث سرپرست اداره زون پایتخت، در بست خارج‌رتبه، منظور است.

از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برای شان، آرزو می‌کنم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری