سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

آخرین مطالب

گزارش بررسی پروژه‌های ساختمانی وزارت صحت عامه
۲۴ اسد ۱۳۹۷

پس از منظوری فسخ قرارداد پروژه اعمار تعمیر شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت غزنی، کمیسیون تدارکات ملی هدایت داد که وزارت صحت عامه گزارش واضح و کامل از تمام قراردادهای امور ساختمانی شفاخانه‌ها...

حكم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین باختر امین زی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری ا.ا
۱۸ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره (۳) مادۀ هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم باختر امین زی، به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نثار احمد حارس، منظور است.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست انکشاف زون پایتخت
۱۷ اسد ۱۳۹۷

به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، توظیف عبدالسمیع ستانکزی به حیث سرپرست اداره زون پایتخت، در بست خارج‌رتبه، منظور است.

برنامه سوادآموزی برای کارکنان خدماتی اداره امور ریاست‌جمهوری آغاز شد
۱۵ اسد ۱۳۹۷

کورس سوادآموزی برای کارکنان خدماتی اداره امور ریاست‌جمهوری با حضور جلالتمآب رولا بی‌بی‌گل غنی خانم اول، رئیس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری و معین سوادآموزی وزارت معارف افتتاح شد.

۱۶ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵٫۶ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۴ اسد ۱۳۹۷

در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی درخواست اعطای قرارداد ۱۶ مورد تدارکاتی به ارزش ۵٫۶ میلیارد افغانی منظور گردید.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین امان الله خان عظیمی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری ا. ا
۱۲ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره‌ی ۳ ماده ۸۴ قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم امان الله خان عظیمی به‌حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی  افغانستان، به عوض عبدالباقی بریال منظور است.