سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

-

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان دارای دیدگاه «مهاجرت، پناهندگی و عودت آزادانه و مصون با دسترسی به حقوق بشری» است.

این وزارت در راستای فراهم‌آوری شرایط لازم برای عودت داوطلبانه، تدریجی و عزتمند مهاجرین، استقرار مجدد آنها، حمایت حقوقی و تلاش برای حل دایمی مشکلات مهاجرین فعالیت دارد.

مأموریت این وزارت شامل مدیریت امور مهاجرت؛ پناهندگی؛ عودت و استقرار پایدار؛ ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی به مهاجرین، عودت‌کنندگان و بیجاشدگان؛ و جلب همکاری‌های ملی و بین‌المللی می‌باشد.

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان همچنین سکرتریت کمیسیون عالی امور مهاجرت را بر عهده دارد. این کمیسیون با پیشنهاد وزارت در سال 1394 ایجاد شده است. هدف کمیسیون سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های کلان ملی در راستای:

- ایجاد زمینه عودت داوطلبانه، تدریجی و باعزت و ادغام مجدد و پایدار پناهندگان، مهاجرین و بیجاشدگان متناسب با ظرفیت‌های موجود در داخل کشور؛

- مدیریت امور مهاجرت؛

- ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی به مهاجرین و عودت‌کنندگان؛

- و جلب همکاری‌های ملی و بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای میزبان می‌باشد.

 

ویب سایت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 


اشتراک گذاری