سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

ریاست مطبوعات

ریاست مطبوعات زیر چتر معاونیت ارتباطات استراتیژیک و رسانه‌ها در تشکیل ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایفای وظیفه می‌کند. این ریاست چنان‌که از نام آن پیداست، امور مطبوعاتی ریاست دفتر مقام عالی را پیش می‌برد.

اهداف عمومی ریاست مطبوعات عبارتند از:

  • داشتن یک سیستم فعال معلوماتی به منظور تبادل معلومات به‌وقت و دقیق بین مردم و حکومت جهت از بین بردن خلأ معلوماتی و آگاهی عامه از اجراءات نهاد ریاست جمهوری.
  • شناسایی افکار عامه جهت کسب اطلاعات دقیق و واضح از انتقادها، پیشنهادها و دیگر زوایای مختلف افکار عامه
  • تنویر افکار عامه از برنامه‌ها و کارکردهای حکومت از طریق تولید مواد و محتوای رسانه‌یی و اشاعه‌ و نشر آن با استفاده از ابزار مختلف
  • نهادینه‌ساختن رویکرد تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعاتِ پروسس‌شده و حمایت‌های تخنیکی از نهاد ریاست‌جمهوری

ریاست مطبوعات به منظور رسیدن به اهداف خویش، فعالیت‌های زیر را انجام می‌‎دهد:

  • تهیه سروی‌ها و گزارش‌های تحلیلی از نشرات رسانه‌های دیداری، شنیداری، الکترونیکی و چاپی جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات مردم
  • تشریک معلومات به مردم از طریق رسانه‌ها و ارائه وضاحت از کارکردها و دستاوردهای حکومت
  • تولید و نشر مواد آگاهی‌عامه شامل فلم، انفوگرافیک، بیانات رئیس‌جمهور، مقاله، کتاب، جزوه‌های معلوماتی، تقویم، خبر و... از دستاوردهای حکومت
  • گسترش استفاده از ابزارهای متنوع آگاهی‌دهی


اشتراک گذاری