سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

خبرها

۹۵ سند تقنینی در سال گذشته طی مراحل شده است
۰۶ جوزا ۱۳۹۷

وزارت عدلیه ضمن ارائه گزارش تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۶ در جلسه کابینه، شمار اسناد طی مراحل شده در این سال را ۹۵ سند تقنینی، معادل دو برابر درج‌شده، عنوان کرد.

کابینه عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS را تأیید نمود
۰۲ جوزا ۱۳۹۷

عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS که زمینه ارسال الکترونیکی حواله‌های پولی به شکل نقدی و الکترونیکی را برای ادارات پستی فراهم می‌کند، توسط کابینه در پرنسیپ تأیید شد.

۷ قرارداد به ارزش ۹۶۰ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۳۰ ثور ۱۳۹۷

در یکصد و پنجاهمین نشست کمیسیون تدارکات ملی ۷ قرارداد به ارزش ۹۶۰ میلیون افغانی منظور، طرزالعمل تدارکات اضطراری وزارت امور داخله در پرنسیپ تأیید و گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما) از کارکرد مؤثر نظارتی کمیسیون تدارکات ملی ارائه شد.

۹ قرارداد در کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید
۲۴ ثور ۱۳۹۷

در یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی، ۹ قرارداد به ارزش ۹۱۸ میلیون افغانی در زمینه‌های سرک، فایبر نوری و آبیاری منظور شد. همچنین گزارش اشتراک هیئت اداره تدارکات ملی در ورکشاپ شهر کولمبوی سریلانکا ارائه گردید.

۲۱ پروژه تدارکاتی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۷ ثور ۱۳۹۷

پس از بررسی درخواست ۲۶ قرارداد در یکصد و چهل و هشتمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، ۲۱ قراداد و پیشنهاد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۹ میلیارد افغانی منظور شد.

ورثه سه تن از شهدای حملات تروریستی آپارتمان دریافت می‌کنند
۰۹ ثور ۱۳۹۷

طبق احکام جداگانه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ابراز غم‌شریکی و همدردی با فامیل شهدا، به ورثه هر یک از سه شهید آتی‌الذکر، یک باب آپارتمان توزیع می‌گردد:

پلان افزایش سهم زنان در دوایر دولتی ترتیب می‌شود
۰۶ ثور ۱۳۹۷

به‌منظور تهیه گزارش از حضور زنان و ترتیب پلان افزایش سهم آنان در ادارات دولتی و تحقق هدایت مورخ 1 ثور 1397 رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در این مورد، جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان وزارت‌ها و ادارات دولتی در ارگ تدویر یافت.