سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

خبرها

استعفای مشاور رئیس‌جمهور در امور مردمی منظور شد
۰۳ سرطان ۱۳۹۷

درخواست استعفای محمد صادق قادری، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور مردمی (حوزه جنوب غرب)، از سوی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی منظور شد.

چهار قرارداد به ارزش 3 میلیارد افغانی منظور شد
۰۳ سرطان ۱۳۹۷

قراردادهای مربوط به امنیت چهار میدان هوایی، پروژه‌های حوزه دریایی آمو، انرژی، بازسازی شهر کابل و سیستم معلومات شهری به ارزش مجموعی 3 میلیارد افغانی در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی منظور شد.

شرکت‌های قراردادی تدارک تجهیزات مکاتب ۱۲ ولایت از داوطلبی‌ها محروم شدند
۲۳ جوزا ۱۳۹۷

تکمیل نشدن قراردادهای تدارک تجهیزات مکاتب ۱۲ ولایت به‌شمول بامیان و دایکندی، پیش از انقضای میعاد کمک مالی تمویل‌کننده آنها، سبب فسخ قراردادها و معرفی شرکت‌های قراردادی به پروسه محرومیت از اشتراک در داوطلبی‌های تدارکات شد.

کابینه پیشنهاد استملاک محل سکونت و ترمیم بنیادی مقبره احمدشاه بابا را تأیید نمود
۲۳ جوزا ۱۳۹۷

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد استملاک زمین محل سکونت و حرمسرای احمد شاه بابا و ترمیمات بنیادی مقبره وی را تأیید نمود.

پلان عمل تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ۵۱ نهاد دولتی ترتیب شده است
۰۸ جوزا ۱۳۹۷

در سومین نشست سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری با نمایندگان ادارات و وزارت‌ها در ارگ ریاست جمهوری، مطرح شد که پلان عمل ۵۱ اداره یا وزارت در مورد تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، در اختیار سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری قرار گرفته است.

۹۵ سند تقنینی در سال گذشته طی مراحل شده است
۰۶ جوزا ۱۳۹۷

وزارت عدلیه ضمن ارائه گزارش تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۶ در جلسه کابینه، شمار اسناد طی مراحل شده در این سال را ۹۵ سند تقنینی، معادل دو برابر درج‌شده، عنوان کرد.

کابینه عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS را تأیید نمود
۰۲ جوزا ۱۳۹۷

عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS که زمینه ارسال الکترونیکی حواله‌های پولی به شکل نقدی و الکترونیکی را برای ادارات پستی فراهم می‌کند، توسط کابینه در پرنسیپ تأیید شد.