سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

خبرها

اسفالت سرک چشت‌شریف – هرات سرعت بخشیده می‌شود
۳۰ عقرب ۱۳۹۵

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی با بزرگان ولایت هرات در ارگ ریاست‌جمهوری دیدار کرده و گفت که چگونگی تسریع اسفالت سرک چشت شریف – هرات بررسی خواهد شد.

حکومت آماده سرمایه‌گذاری در تولید پنبه است
۳۰ عقرب ۱۳۹۵

در جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، آمادگی حکومت در سرمایه‌گذاری روی تولید پنبه در چارچوب ادغام تصدی «جن و پرس» و تبدیل آن به شرکت به بحث گرفته شد.

شش قرارداد به ارزش تقریبی ۳۷۰ میلیون افغانی منظور شد
۳۰ عقرب ۱۳۹۵

در هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی شش قرارداد به ارزش حدود ۳۷۰ میلیون افغانی مورد تأیید قرار گرفت.

رئیس‌جمهورغنی با معاون سرمنشی ناتو دیدار کرد
۲۹ عقرب ۱۳۹۵

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با پاتریک تورنر معاون سرمنشی ناتو و هیئت همراهش در ارگ دیدار کرده در خصوص موضوعات مختلف به‌ویژه اوضاع امنیتی، مبارزه با تروریزم  و مسایل منطقه‌یی بحث و تبادل نظر کردند.

روند تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی تسریع می‌یابد
۲۹ عقرب ۱۳۹۵

جلسه هماهنگی تسریع روند تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، چگونگی پیشرفت کار عملی برنامه ملی میثاق شهروندی را به بررسی گرفت.

با ختم روند مصاحبه کاندیدان عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی، نشست مشورتی با بزرگان و شخصیت‌های سیاسی برگزار گردید
۲۷ عقرب ۱۳۹۵

نشست مشورتی با بزرگان و شخصیت‌های سیاسی، در ختم روند مصاحبه‌ با ۳۶ کاندیدای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، در ارگ برگزار گردید.

رئیس‌جمهور غنی: افغانستان به برکت تحصیل و اراده قوی محصلین، به ثبات و ترقی خواهد رسید
۲۷ عقرب ۱۳۹۵

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در جریان دیدار با محصلین، استادان و هیئت رهبری پوهنتون امریکایی افغانستان، گفت: من باور کامل دارم که به برکت تحصیل و اراده قوی شما، افغانستان از بی‌ثباتی به ثبات و از فقر و عقب‌ماندگی به سوی پیشرفت سوق داده خواهد شد.