سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

خبرها

قرارداد جواز سرمایه‌گذاری شبکه ملی فایبر نوری و ۵ قرارداد تدارکاتی دیگر در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۰ حوت ۱۳۹۶

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، قراردادهای اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکه ملی فایبر نوری با سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده به ارزش...

کابینه، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را تصویب نمود
۱۵ حوت ۱۳۹۶

در نشست فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح تعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی تصویب و مسوده طرح تشخیص و توزیع زمین مناسب...

کمیسیون تدارکات ملی ۱۲ قرارداد به شمول لین انتقال برق دوشی – بامیان را منظور کرد.
۱۴ حوت ۱۳۹۶

در یکصد و چهلمین نشست کمیسیون تدارکات ملی ۱۲ قرارداد به ارزش مجموعی ۷.۳ میلیارد افغانی به شمول لین انتقال برق دوشی – بامیان منظور شد.

کابینه، طرح قانون افلاس را تأیید و روی ۸ سند تقنینی دیگر بحث نمود
۱۴ حوت ۱۳۹۶

جلسه فوق‌العاده کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان، ضمن تأیید طرح قانون افلاس، روی ۸ سند تقنینی دیگر بحث نمود و افزودن ۱.۵ میلیارد افغانی...

طرح قانون دسترسی به اطلاعات و تعدیل در برخی قوانین در کابینه تأیید شد
۱۳ حوت ۱۳۹۶

جلسه فوق‌العاده کابینه در ۱۲ حوت ۱۳۹۶، طرح قانون دسترسی به اطلاعات و تعدیل‌هایی در قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان؛ قانون منع خشونت علیه زن؛ ضمیمه شماره...

کمیسیون تدارکات ملی ۷ قرارداد را به ارزش بیش از ۴۸۱ میلیون افغانی منظور کرد
۰۱ حوت ۱۳۹۶

در یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور غنی، قرارداد  ۷ پروژه جدید به ارزش بیش از ۴۸۱ میلیون افغانی منظور گردید...

۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۲۲.۱ میلیارد افغانی در نشست کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۳ دلو ۱۳۹۶

۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۲۲.۱ میلیارد افغانی در یکصد و سی و هشتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی منظور گردید...