سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

خبرها

برگزاری نشست جلب کمک‌ها و هماهنگی دونرها در سکتور زراعت
۱۹ دلو ۱۳۹۶

نشست جلب کمک‌ها و هماهنگی دونرها در سکتور زراعت به ریاست عبدالحمید هلمندی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زراعت و انکشاف و نصیر احمد درانی وزیر زراعت...

۵ قرارداد به ارزش بیش از ۳۳۳ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید
۱۵ دلو ۱۳۹۶

در یکصد و سی و هفتمین نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، درخواست اعطای قرارداد ۵ پروژه جدید به ارزش ۳۳۳ میلیون افغانی منظور شد...

اختصاص بودجه مصرف ناشده وزارت‌ها و ادارات برای عودت مهاجرین و کاریابی
۱۴ دلو ۱۳۹۶

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه ضمن صحبت در مورد وضعیت مهاجرین افغان گفت که عودت آبرومندانه مهاجرین از برنامه‌های حکومت می‌باشد و مقداری از بودجه...

مساعدت ریاست‌جمهوری برای ورثه شهدا و مجروحین حادثه ۷ دلو توزیع می‌گردد
۱۴ دلو ۱۳۹۶

حسب هدایت ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان و دفترشورای امنیت ملی برای ورثه شهدا و مجروحین حادثه تروریستی تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۶ چهارراهی صدارت مساعدت مقام توزیع می‌گردد...

دو پروژه سرمایه‌گذاری اعمار بند برق به ارزش ۲۱۴ میلیون دالر امریکایی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۰۸ دلو ۱۳۹۶

قرارداد دو پروژه سرمایه‌گذاری اعمار بند برق به ارزش مجموعی ۲۱۴ میلیون دالر امریکایی در یک صد و سی و ششمین نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور...

اعلامیه مطبوعاتی
۰۸ دلو ۱۳۹۶

 ارگ، کابل: طی روزهای اخیر تروریستان با انجام حملات جنایتکارانه در کابل و ولایات ننگرهار و کندهار، شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی کردند و مردم ما را به گلیم غم و ماتم...

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی امروز کابل
۰۷ دلو ۱۳۹۶

ارگ، کابل: با تأسف عمیق، تروریستان به ادامۀ جنایات ضدبشری و ایجاد وحشت که قربانیان آن مردم عام به شمول زنان و کودکان بوده‌اند، امروز بار دیگر به عمل نابخشودنی متوسل...