سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

خبرها

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری نخستین جلسه با نمایندگان دوایر دولتی را تشکیل داد
۱۵ حمل ۱۳۹۷

اولین جلسه سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد با نمایندگان ۶۳ وزارت / اداره دولتی درباره تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.

استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دفتر ملی مالیه‌دهندگان بزرگ تصویب شد
۱۴ حمل ۱۳۹۷

شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، استراتیژی ملی صادرات و ایجاد دفتر ملی مالیه‌دهندگان بزرگ را تأیید کرد و اعضا...

۱۶ قرارداد به ارزش مجموعی ۸.۹ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۱ حمل ۱۳۹۷

۱۶ قرارداد به ارزش مجموعی ۸.۹ میلیارد افغانی در بخش حج، تحصیلات عالی، سرک و انترنت در یکصد و چهل و چهارمین نشست هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی منظور شد.

پروژه تدارک انترنت ۲۰ گیگ از قرغیزستان منظور شد
۰۶ حمل ۱۳۹۷

کمیسیون تدارکات ملی پروژه تدارک بندویت انترنت به ظرفیت ۲۰Gig از قرغیزستان، و قرارداد تدارک دو نوع تیل، گاز مایع و روغنیات وزارت تحصیلات عالی را در یکصد و چهل و سومین جلسه هفته‌وار خویش منظور نمود.

طرح احداث فابریکه‌های سمنت در شورای عالی اقتصاد تصویب شد
۰۵ حمل ۱۳۹۷

شورای عالی اقتصاد طرح احداث فابریکات سمنت در ولایت سمنگان را تأیید و روی طرح عمومی سمنت، جزئیات پروژه سمنت ولایت هرات و معدن مس شیدا بحث نمود.

طرح‌های برق‌رسانی در ولسوالی‌های سرحدی و کاهش قیمت انترنت تصویب شد
۰۵ حمل ۱۳۹۷

شورای عالی اقتصاد، طرح‌های‌ برق‌رسانی در ۵۵ ولسوالی‌ سرحدی و کاهش قیمت انترنت را تصویب نمود. 

کمیسیون تدارکات ملی ۲۱ قرارداد را به ارزش ۵.۵ میلیارد افغانی منظور کرد
۲۹ حوت ۱۳۹۶

در یکصد و چهل دومین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی درخواست اعطای ۲۱ قرارداد جدید بررسی و منظور گردید.