سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

خبرها

رئیس‌جمهور غنی: شاروالی‌های موفق تقدیر ‌می‌شوند
۰۲ دلو ۱۳۹۶

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در نشست شورای عالی توسعه‌ شهری، ضمن استقبال از طرح انکشافی شاروالی هرات گفت که شاروالی‌های موفق تقدیر می‌شوند و پول‌های تشویقی در اختیار...

جلوگیری از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در بخش تدارکات
۰۲ دلو ۱۳۹۶

گزارش یک سال اخیر اداره تدارکات ملی حاکی از آن است که کمیسیون تدارکات ملی در پی بررسی و تصمیم‌گیری روی ۸۰۰ پروژه بالاتر از صلاحیت آمرین اعطای وزارت‌ها و ادارات...

قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف امضا شد
۰۱ دلو ۱۳۹۶

قوچ‌قاروف با یادآوری از اتصال منطقه‌یی گفت، در دیداری که با رئیس‌جمهور غنی داشته است، افغانستان را متعهد به تطبیق پروژه‌های بزرگ اتصال منطقه‌یی دانسته و در این پروژه‌ها...

۵ قرارداد به ارزش ۲.۳ میلیارد افغانی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۸ جدی ۱۳۹۶

۵ قرارداد به ارزش ۲.۳ میلیارد افغانی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، منظور گردید که شامل شبکه توزیع لین برق 220 کیلوولت از دوشی الی...

مهلت دو هفته‌یی‌ برای طرح حل مشکل ترافیک شهر کابل
۱۸ جدی ۱۳۹۶

رئیس‌جمهور غنی در جلسه شورای عالی اقتصاد به شاروالی کابل هدایت داد تا طی دو هفته، طرح مشخصی را برای حل مشکل ترافیکی شهر کابل، ترتیب دهد. وی در این جلسه گفت...

تالک از ردیف معادن کوچک خارج می‌شود
۱۱ جدی ۱۳۹۶

در جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور غنی، راجع به ارزش سکتور معدن تالک، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. رئیس‌جمهور، تالک را از جمله معادن با ارزش خوانده...

دو قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت عامه و خصوصی در بخش تولید برق از گاز منظور شد
۰۹ جدی ۱۳۹۶

برای اولین بار دو قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت عامه و خصوصی به ارزش مجموعی ۱۱۳ میلیون دالر در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.