سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

۹۵ سند تقنینی در سال گذشته طی مراحل شده است

۰۶ جوزا ۱۳۹۷

وزارت عدلیه ضمن ارائه گزارش تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۶ در جلسه کابینه، شمار اسناد طی مراحل شده در این سال را ۹۵ سند تقنینی، معادل دو برابر درج‌شده، عنوان کرد.

معین مسلکی وزارت عدلیه در این جلسه گفت که انستیتوت قانون‌گذاری و تحقیقات علمی و حقوقی وزارت عدلیه در پلان تقنینی سال ۱۳۹۶، طی مراحل ۴۳ سند تقنینی را گنجانیده بود که طی سال یادشده ۹۵ سند تقنینی را طی مراحل نموده است.

وی افزود که علاوه بر آن، مشوره‌های حقوقی برای وزارت‌ها ارائه شده و در مورد تعدادی کنوانسیون، میثاق و موافقت‌نامه بین‌المللی نیز اجراءات صورت گرفته که معادل حدود ۱۲۰ درصد پلان می‌باشد.

در این جلسه طرح پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۷ نیز مطرح شد. معین مسلکی وزارت عدلیه در این باره گفت: پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۷ دربرگیرنده تسوید، تدقیق، تعدیل و طی مراحل ۵۱ سند می‌باشد.

این اسناد شامل ۲۰ قانون، ۲۷ مقرره، ۲ اساسنامه و ۱ ضمیمه اسناد تقنینی است.

کابینه ضمن ابراز امتنان از زحمات ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری، گزارش اجراءات پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۶ و طرح پلان کار تقنینی سال ۱۳۹۷ وزارت عدلیه را تأیید کرد.

در این جلسه وزارت عدلیه مؤظف شد که طی مراحل اسناد تقنینی را بر اساس اولویت‌بندی انجام دهد.

کابینه به وزارت‌ها و ادارات دولتی که بر اساس اولویت‌ها تقاضای درج اسناد تقنینی جدید در پلان تقنینی ۱۳۹۷ را دارند، هدایت داد که مسوده آنها را در اسرع وقت ترتیب کرده و بعد از تأیید معاون دوم ریاست جمهوری به وزارت عدلیه ارسال کنند.

 


اشتراک گذاری