سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

کابینه عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS را تأیید نمود

۰۲ جوزا ۱۳۹۷

عضویت افغانستان در سیستم مالی بین‌المللی IFS که زمینه ارسال الکترونیکی حواله‌های پولی به شکل نقدی و الکترونیکی را برای ادارات پستی فراهم می‌کند، توسط کابینه در پرنسیپ تأیید شد.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ضمن ارائه درخواست عضویت افغانستان در این سیستم به جلسه کابینه، گفت که IFS به نیازهای ادارات پستی در مورد ارسال الکترونیکی حواله‌های پولی به شکل نقدی و الکترونیکی به ویژه در زمان اوج چالش‌های مارکیت انتقالات پولی، با راه‌حل‌ها و نوآوری‌های جدید پاسخ ارائه می‌کند.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افزود که هدف این سیستم عرضه خدمات مالی الکترونیکی قابل قبول، مصون و به‌موقع از سوی ادارات پستی برای مشتریان است و آنها را قادر به رقابت در مارکیت جهانی می‌سازد.

کابینه در خصوص عضویت افغانستان در سیستم IFS، کمیته‌ای را با اشتراک وزارت‌های مالیه، امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مؤظف نمود که در همکاری بانک جهانی، عضویت افغانستان را در این سیستم با درنظرداشت سایر تعهدات افغانستان با صندوق بین‌المللی پول (IMF) مطالعه نموده و آن را نهایی سازد.

 


اشتراک گذاری