سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

سومین مناظره شهروند و ارگ روی فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها در عرصه آموزش تدویر یافت

۱۴ سرطان ۱۳۹۷

سومین مناظره شهروند و ارگ تحت عنوان «آموزش: فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها» با اشتراک نمایندگان اقشار مختلف از نظام تحصیلی و تعلیمی، مقامات دولتی و نماینده دفاتر یونسکو و یونیسف، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور ملل متحد، سخنرانی افتتاحیه را ایراد کرد و گفت که این مناظره در ادامه دو دور اول و دوم آن برگزار شده است و تلاش بر این است تا افراد جامعه از اقشار مختلف در مرکز قدرت افغانستان روی موضوعات مهم بحث کنند و صدای‌شان را از این طریق بلند کنند.

خانم نادری موضوع سومین مناظره شهروند و ارگ را بخشی از مفکوره ملل متحد واحد خواند که سند آن به رئیس‌جمهور غنی پیشکش شده است.

در این برنامه محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی و پتریشیا مک فلیپس رئیس کشوری یونسکو به نمایندگی از دفاتر یونسکو و یونیسف افغانستان درباره پیشرفت‌ها، چالش‌ها، راه‌حل‌ها و برنامه‌های آینده برای افغانستان در عرصه آموزش سخنرانی کردند.

سخنرانان پیشرفت‌ها در عرصه معارف و تحصیلات عالی را از لحاظ کمی چشمگیر خواندند، اما تأکید نمودند که لازم است تا در زمینه رشد کیفی معارف و تحصیلات عالی کارهای بنیادی انجام شود.

سخنرانان تأکید کردند که نصاب کنونی معارف و تحصیلات عالی بر اساس نیازهای بازار تدوین نشده است و ضرورت به بازنگری جدی دارد.

به گفته مسؤولان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی کار روی اصلاح نصاب تعلیمی و تحصیلی در مطابقت با معیارهای جهانی و نیاز بازار جریان دارد.

آنان یادآور شدند که حکومت در نظر دارد تا در پنج سال آینده هفتاد درصد از مکاتب را به مکاتب حرفوی مبدل سازد.

همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، ضمن اشاره به توجه جدی رئیس‌جمهور به روند آموزش گفت که ایجاد و برگزاری جلسات شورای عالی قوای بشری به ریاست رئیس‌‎جمهور نشان‌دهنده‌ی این موضوع است.

وی گفت که حکومت پلان دارد تا شش هزار مکتب را طی دو سال آینده در سراسر کشور اعمار کند.

سخنرانان کمبود بودجه و امکانات مالی، دخالت ارگان‌های دیگر در امور معارف و تحصیلات عالی، و فرهنگ بی‌تفاوتی در برابر قانون را از چالش‌های فراراه روند آموزش خواندند.

سخنرانان، بازنگری و انکشاف نصاب، ایجاد رشته‌های جدید بر اساس نیاز بازار، ارتقای ظرفیت استادان، بازنگری ساختارهای تحصیلات عالی، توجه به ولایات کمترانکشاف‌یافته، تحقیقات علمی، افزایش سهم زنان و توجه به بهبود خدمات تحصیلات عالی برای محصلان را از اولویت‌های حکومت برای بهبود تحصیلات عالی در کشور شمردند.

اشتراک‌کنندگان در پایان این برنامه پرسش‌ها و پیشنهادات‌شان را مطرح نمودند. آنان همچنین از قصر دلگشا بازدید کردند.

سلسله مناظره «شهروند و ارگ» برای اولین بار در ماه سرطان سال ۱۳۹۶ از سوی دفتر مشاوریت ارشد رئیس‌جمهور در امور ملل متحد، در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. این مناظره‌ها در راستای نهادینه‌سازی روند دموکراسی و ترویج فرهنگ پاسخگویی تدویر می‌یابند.


اشتراک گذاری