سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

۶۸ مورد تدارکاتی به ارزش ۷٫۴۴ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۱۸ سرطان ۱۳۹۷

در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور غنی ۷۳ مورد تدارکاتی تحت بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۶۸ مورد آن به ارزش بیش از ۷٫۴۴ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

قرارداد‌های منظورشده شامل قرارداد پروژه اعمار سرک شهر نیلی دایکندی؛ پروژه شبکه آبرسانی ولسوالی‌های بنگی و اشکمش  تخار؛ امور ساختمانی سرک‌های فرعی دشت برچی با فرش کانکریتی به شمول ساختمان‌های آبرو آن؛ ۱۰ جی‌بی انترنت با ازبیک‌تیلیکام از نوع قرارداد دولت با دولت؛ کرایه‌گیری یک باب تعمیر برای دفاتر وزارت عدلیه؛ ترمیمات لیسه‌های عالی ستاره‌ها، عبدالهادی داوی و تعمیر مستقل ارگان‌های محلی؛ ترمیمات منزل و دفتر محترم حامد کرزی؛ پروژه خدمات مشورتی جهت ارايه خدمات حقوقی؛ تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت وزارت امور داخله؛ تدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد نیاز قطعات پولیس؛ پروژه تدارک سه قلم چوب سوخت مورد ضرورت وزارت امور داخله و  تهیه و تدارک روغن مورد ضرورت وزارت دفاع ملی می‌باشند.

از سویی هم تعدیل شماره دوم تمدید میعاد با افزایش قیمت ۱۸ قرارداد عرضه خدمات صحی اساسی  (BPHS)و تعدیل شماره اول تمدید میعاد با افزایش قیمت ۱۶ قرارداد عرضه خدمات صحی اساسی(BPHS)  و ۱۵ قرارداد عرضه خدمات شفاخانه‌یی (EPHS) در ۳۱ ولایت مربوط وزارت صحت عامه از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

علاوه بر آن درخواست منظوری تعدیل تمدید میعاد با افزایش قیمت پروژه عرضه خدمات انترنت Main-Link  برای اتومات‌سازی سیستم ۲۶ سایت گمرکات و پروژه عرضه خدمات انترنت  Back-Up-Link برای اتومات‌سازی سیستم ۱۹ سایت گمرکات مربوط وزارت مالیه از سوی کمیسیون منظور گردید.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل قرارداد تمدید میعاد زمانی پروژه اعمار تعمیر لیلیه ۱۱۳۶ نفری مدرسه ملا تره‌خیل، پروژه دیزاین برای بازسازی شاهراه سالنگ و تدارک ۵ قلم میوه تازه ضرورت قول اردوی ۲۰۳ تندر؛ درخواست قرارداد تدارک تجهیزات تخنیکی و تکنالوژی معلوماتی مربوط اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و درخواست پیشنهادات وزارت انرژی و آب پیرامون اعمار بند پاشدان ولایت هرات نیز از سوی کمیسیون منظور شد.

از سوی دیگر درخواست وزارت دفاع ملی در مورد به قرارداد تدارک ۳۸۷ قلم ادویه؛ قرارداد پروژه اعمار استحکامات میدان‌هوایی بین‌المللی حامد کرزی؛ پروژه حفظ و مراقبت و تدارک اجناس خدمات ضمنی، حفظ و مراقبت جنراتور‌ها و ترمیمات پیشنهادی تأسیسات، تسهیلات و تجهیزات قوماندانی امن و نظم عامه و قوماندانی عمومی سرحدی و قرارداد پروژه تمدید لین انتقالی گلبهار – پنجشیر و سب‌استیشن پنجشیر به منظور بررسی بیش‌تر قراردادی‌های پیشنهادی، اعاده گردید.

در کمیسیون فیصله شد که هیئتی متشکل از اداره امور ریاست جمهوری و وزارت شهرسازی و مسکن قرارداد‌های متذکره را بررسی تخنیکی کند تا در روشنایی آن تصمیم اتخاذ گردد.

در این نشست ناظرین ملی و بین‌المللی از کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.


اشتراک گذاری