سخن رئیس‌جمهور
افغانستان از لحاظ جغرافیایی با قرار گرفتن در قلب آسیا و از لحاظ تاریخی به عنوان دروازه شبه‌قاره هند آماده است که به عنوان چهارراه آسیا عمل ‎کند. این یک مساعدت نه، بلکه دسترسی به مارکیت، سرمایه‌گذاری ترانزیتی و همکاری منطقه‌یی می‌باشد که ما از طریق آن در جست‌وجوی به دست آوردن جایگاه برحق خود در قطار دولت‌ها و کشورهای پیشرفته و به حیث عامل ثبات بین‌المللی و منطقه‎یی می‌باشیم.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عزل وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان و توظیف معین انرژی آن وزارت به حیث سرپرست وزارت انرژی و آب برعلاوه وظیفه فعلی شان

۱۹ جوزا ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره یازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با صدور این حکم،علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان از وظیفه شان عزل و الی تعیین و معرفی کاندید وزیر جدید به ولسی جرگه شورای ملی، سرپرستی از امور وزارت انرژی و آب به انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی آن وزارت، بر علاوه وظیفه فعلی شان، سپرده میشود.

 از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برایشان استدعا می نمایم.

  

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 


اشتراک گذاری