سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

حكم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین باختر امین زی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری ا.ا

۱۸ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره (۳) مادۀ هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم باختر امین زی، به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نثار احمد حارس، منظور است.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برای شان استدعا می نمایم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری