سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

گزارش‌ها

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مؤرخ ۳ اسد ۱۳۹۷
۰۳ اسد ۱۳۹۷

 جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۶ سرطان سال ۱۳۹۷
۰۷ سرطان ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۳ جوزای سال ۱۳۹۷
۲۴ جوزا ۱۳۹۷

طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح مقرره پوهنتون‌ها و مؤسسات (انستیتوت‌های) تحصیلات عالی خصوصی را که به هدف تنظیم امور مربوط به تأسیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، فراهم نمودن زمینه آموزش کادرهای علمی، مسلکی و تخصصی، رشد...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲ جوزای سال ۱۳۹۷
۰۲ جوزا ۱۳۹۷

 جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، به ریاست جلالت‌مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۹ ثور سال ۱۳۹۷
۰۹ ثور ۱۳۹۷

معین اداری وزارت عدلیه طرح مقررۀ جبران خساره ضرر صحی مرتبط به کار را به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ طرح مقرره متذکره بر مبنای حکم فقرۀ (2) مادۀ يكصد و نزدهم قانون کار بعد از تائید جلسه کمیته قوانین...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۹ حمل سال ۱۳۹۷
۲۹ حمل ۱۳۹۷

بعد از بحث همه‌جانبه طرح مقرره تحصیلات عالی فوق‌لیسانس مورد تأیید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار نگرفت و وزارت‌های عدلیه و تحصیلات عالی مؤظف شدند که در همکاری با ارگان‌های ذی‌ربط طرح متذکره را طبق تذکر جلسه...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۵ حمل سال ۱۳۹۷
۱۵ حمل ۱۳۹۷

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح مقرره آرشیف اسناد سیاست خارجی را تصویب نمود و وزارت عدلیه را مؤظف ساخت که طرح متذکره را با درنظرداشت تذکرات جلسه تصحیح و نهایی سازد.