سخن رئیس‌جمهور
اراده ملت و دولت افغانستان به صلح است. اگر ما مانع راه‌حل صلحآمیز میبودیم امروز به جنگ مشروعیت میدادند. ما به صلح متعهد هستیم، به خاطر اینکه مردم به صلح همانند هوا نیاز دارند؛ اما باید اراده داشته باشیم که صلح را به شکل واقعی آورده میتوانیم. صلحی را که در آن خدا ناخواسته جغرافیای افغانستان تقسیم شود، هرگز نمیپذیريم؛ صلحی را که در آن حقوق زنان زیر سؤال برود، و صلحی که در آن قانون اساسی افغانستان زیر سؤال برود، قبول نداریم.

سخنان

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

زیبایی افغانستان و قوت و ثبات آن در وجود اقوام و مردمان با هم برابر و مساوی این سرزمین باعزت است. برای من افتخاری بزرگ‌تر از این نیست که با افتخار از آنها نمایندگی نمایم.

افغانستان از لحاظ سیاسی، شاهد یکی از بهترین تغییرات نسلی است. نیمی از کابینه ما کمتر از چهل سال، سن دارند. این امر برای کشوری که چهل سال درگیر جنگ بوده، یک روزنه‌ی امید خارق‌العاده است.

ما از برکت قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی و وحدت ملی، دنیا را قانع ساختیم و اکنون افغانستان در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. این اجماع بعد از ۴۰ سال در خصوص افغانستان شکل گرفته است. ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم و هیچ کس، به‌شمول من، اجازه ندارد که منافع علیای کشور را زیر پا کند.

باید همه ما اطمینان کامل داشته باشیم چیزی را که قوای امنیتی و دفاعی ما به قیمت خون و سر خود کمایی کردند، در میدان سیاست از دست نخواهد رفت. مخصوصاً خواهران ما اطمینان داشته باشند که حقوق حقه زن افغان که در قانون اساسی گنجانیده شده، دولت به تمام معنی از اینها دفاع می‌کند.

قرآن مجید فرموده است والصُّلحُ خیرٌ؛ یعنی صلح بهترین است. صلح بهترین انتخاب است، نه‌تنها برای ما و مردم ما، بلکه حتی برای کسانی که هنوز در سنگر بغاوت قرار دارند. من به گروه‌های طالبان خطاب می‌کنم که به ندای الهی و به خواست مردم و به تلاش مخلصانه رهبران جهاد احترام بگذارند و به ندای صلح لبیک بگویند. وقتی که راه گفت‌وگو و مذاکره باز است، چه نیازی به استفاده از خشونت است؟ آنان چه پاسخی به این فرموده الهی دارند که در آیه 61 سوره اَنفال می‌فرماید: «اگر دیدید که مخالفان‌تان تمایل به صلح و آشتی دارند، شما هم به صلح روی آورید».

اراده ملت و دولت افغانستان به صلح است. اگر ما مانع راه‌حل صلحآمیز میبودیم امروز به جنگ مشروعیت میدادند. ما به صلح متعهد هستیم، به خاطر اینکه مردم به صلح همانند هوا نیاز دارند؛ اما باید اراده داشته باشیم که صلح را به شکل واقعی آورده میتوانیم. صلحی را که در آن خدا ناخواسته جغرافیای افغانستان تقسیم شود، هرگز نمیپذیريم؛ صلحی را که در آن حقوق زنان زیر سؤال برود، و صلحی که در آن قانون اساسی افغانستان زیر سؤال برود، قبول نداریم.