د جمهور رئیس خبرې
صنعتکاران، دولت او ټولنه د افغانستان د ثبات او هوساینې نجیبه مثلث بولو. ددې مثلث عمده رکن، د افغانستان صنعتکاران دي؛ هغه هېواد چې تولیدونکی نه وي، هېواد نه دی. زموږ صنعتکار، زموږ د ټولو اقتصادي لیدلوریو او اقتصادي پالیسیو اصلي رکن دی.

فرمانونه

د حضرت محمد مصطفی (ص) د نېکمرغه میلاد په مناسب د محجوزینو او محبوسینو د تخفیف او بښنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۳ مرغومی ۱۳۹۳

مطابق حکم مندرج فقره ۱۸ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت میلاد باسعادت ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی(ص)، تخفیف و عفو مجازات حجز وحبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم، محکوم گردیده‌اند، حسب ذیل منظور می‌نمایم:

د کابل ښاروالۍ د سرپرست د ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۹ لیندۍ ۱۳۹۳

به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده۶۴ قانون اساسی افغانستان و به منظور جلوگیری از سکتگی درامور مربوط؛ توظیف محترم عبدالاحد واحد را به حیث سرپرست شاروالی کابل منظور می‌نمایم. سرپرست شاروالی کابل، الی تعیین شاروال جدید، از هرگونه...

د ا.ا.ج د ملي اقتصاد د سلاکار د ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۰۷ لړم ۱۳۹۳

به تاسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم آقای حضرت عمر زاخیلوال در بست خارج رتبه به حیث مشاور اقتصاد ملی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ا.ا.ج د مالیې وزارت د سرپرست د ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۰۷ لړم ۱۳۹۳

به منظور جلوگیری از سکتگی در امور مربوط، توظیف داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر اسبق وزارت مالیه جمهوری ا.ا به حیث سرپرست آن وزارت منظور است.

د کورنیو چارو وزارت د منسوبینو د ګمارنې په پروسه کې د واسطې او د نفوذ مخنیوي په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۵ تله ۱۳۹۳

به منظور تحقق حکومتداری خوب، مسلکی‌سازی و تامین شفافیت در پروسه تقرر، تبدیل و ترفیعات پرسونل وزارت (امور) داخله مراتب آتی منظور است:

د ا.ا.ج د حقوقي سلاکار د ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۵ تله ۱۳۹۳

به تاسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم آقای داکتر عبدالعلی محمدی در بست خارج رتبه به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهوری اسلامی افغاسنتان، منظور است.

د لوی اختر په مناسبت د محجوزینو او محبوسینو د تخفیف او بښنې په تړاو د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان
۱۰ تله ۱۳۹۳

مطابق حکم مندرج فقره 18 ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عید سعید اضحی، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم، محکوم به مجازات گردیده‌اند، حسب ذیل منظور می‌نمایم.