د جمهور رئیس خبرې
صنعتکاران، دولت او ټولنه د افغانستان د ثبات او هوساینې نجیبه مثلث بولو. ددې مثلث عمده رکن، د افغانستان صنعتکاران دي؛ هغه هېواد چې تولیدونکی نه وي، هېواد نه دی. زموږ صنعتکار، زموږ د ټولو اقتصادي لیدلوریو او اقتصادي پالیسیو اصلي رکن دی.

حکمونه

د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۹ تله ۱۳۹۶

به اساس پیشنهاد وزارت محترم امور سرحدات و قبایل و منظوری جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تقرر محترم محمد احسان احسان، فارغ‌التحصیل پوهنځی...

د ا. ا جمهوریت د ملي شورا د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه د شهزاده مصطفی ظاهر د ټاکلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۶ تله ۱۳۹۶

 به تأسی از حکم فقره 3 ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم شهزاده مصطفی ظاهر به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان...

د کرنې، اوبولګونې او مالدارۍ وزارت د نوماند وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۳۰ وږی ۱۳۹۶

به تأسی از حکم مندرج فقره 11 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم نصیر احمد درانی به حیث نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی...

د کرنې، اوبولګونې او مالدارۍ وزارت د سرپرست د توظیف په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۳۰ وږی ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره 13 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم نصیر احمد درانی، به حیث سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان...

د کلیو د بیارغاونې او پراختیا وزارت د نوماند وزیر د کمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۳۰ وږی ۱۳۹۶

به تأسی از حکم مندرج فقره 11 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم مجیب‌الرحمن کریمی به حیث نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات جمهوری...

د کلیو د بیارغاونې او پراختیا وزارت د سرپرست د توظیف په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۳۰ وږی ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره 13 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم مجیب‌الرحمن کریمی، به حیث سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات جمهوری اسلامی افغانستان...

د کورنیو چارو وزارت د نوماند وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۲ زمری ۱۳۹۶

به تأسی از حکم مندرج فقره 11 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم ویس احمد برمک، به حیث نامزد وزیر وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان...