د جمهور رئیس خبرې
صنعتکاران، دولت او ټولنه د افغانستان د ثبات او هوساینې نجیبه مثلث بولو. ددې مثلث عمده رکن، د افغانستان صنعتکاران دي؛ هغه هېواد چې تولیدونکی نه وي، هېواد نه دی. زموږ صنعتکار، زموږ د ټولو اقتصادي لیدلوریو او اقتصادي پالیسیو اصلي رکن دی.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۲۳ غبرګولی ۱۳۹۷

۲۴ غبرګولی ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان حمله بزدلانه انتحاری مقابل وزارت احیا و انکشاف دهات را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده؛ برای شهدای حادثه جنت فردوس، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان‌شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.

در ادامه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فرا رسیدن ایام خجسته عید سعید فطر را به کافه ملت مسلمان کشور و جهان تبریک و تهنیت گفته، از بارگاه ایزد متعال برای ملت افغانستان صلح دایمی، ترقی و پیشرفت در تمام عرصه‌های زندگی آرزو نمود.

طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح مقرره پوهنتون‌ها و مؤسسات (انستیتوت‌های) تحصیلات عالی خصوصی را که به هدف تنظیم امور مربوط به تأسیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، فراهم نمودن زمینه آموزش کادرهای علمی، مسلکی و تخصصی، رشد و ارتقای کمی و کیفی تحصیلات عالی، تقویه کیفیت، ارتقای سطح دانش و افزایش علم‌آفرینی از طریق تقویه همکاری میان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی ترتیب گردیده، به جلسه مطرح نموده، افزود؛ مقرره متذکره قبلاً طی فقره 4 مصوبه شماره 21 مؤرخ 15/10/1395 کابینه با یک سلسله تغییرات مورد تأیید قرار گرفته و بعد از تصحیحات لازم از جانب کمیته مؤظف غرض تصویب کابینه ارائه می‌گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرح مقرره پوهنتون‌ها و مؤسسات (انستیتوت‌های) تحصیلات عالی خصوصی را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود که به همکاری وزارت تحصیلات عالی طرح متذکره را با درنظرداشت نظریات اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

سپس مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور هماهنگی و تطبیق پالیسی‌های شوراهای ریاست جمهوری، طرح پیشنهادی مبنی بر تدویر کنفرانس خبری به خاطر گزارشدهی دارالانشاهای شوراها و ارائه معلومات مسؤولین در مورد نحوه تصمیم‌گیری در شوراها، نقش نهاد ریاست جمهوری در تسهیل گفت‌وگو و تصمیم‌گیری سکتوری، اهمیت شوراها برای تشویق همکاری مؤثر در حکومت و تعیین جهت برای سکتورهای اصلی، نقش جامعه مدنی، سکتور خصوصی و اهمیت شوراها برای حکومتداری نوین و حسابده به مردم را به جلسه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را مورد تأیید قرار داده، مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور هماهنگی و تطبیق پالیسی‌های شوراهای ریاست جمهوری را مؤظف نمود که به همکاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری میکانیزم واضح و پلان تطبیقی به خاطر گزارشدهی دارالانشاهای شوراها را ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد.

متعاقباً وزیر اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد مشترک آن وزارت و وزارت امور شهرسازی و مسکن مبنی بر استملاک موازی 6926 مترمربع زمین محل سکونت و حرمسرای احمدشاه بابا واقع شهر کندهار را از قرار فی مترمربع 42 هزار افغانی و قیمت مجموعی 290.89 میلیون افغانی و تقاضای وجوه اضافی غرض ترمیمات آن به جلسه ارائه که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

همچنین، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، امور شهرسازی و مسکن، مالیه، اداره اراضی افغانستان و واحد عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری وظیفه سپرد که طرح ایجاد و اعمار میدان بزرگ تفریحی و ترمیم بنیادی مقبره احمدشاه بابا و خرقه مبارک را توأم با پلان تطبیقی آن ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نمایند.

هکذا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به کمیسیون نام‌گذاری وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد که تغییر نام میدان هوایی بین‌المللی کندهار را به نام میدان هوایی بین‌المللی احمدشاه بابا طی مراحل نموده و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

بعداً، وزیر صحت عامه طرح و پلان ایجاد شورای قابله‌ها و نرس‌های افغانستان را به جلسه پیشکش و اضافه نمود؛ هدف این طرح تأمین شرایط مصونیت و حقوق صحی مریضان از طریق تنظیم امور مسلکی قابله‌ها و نرس‌ها به‌شمول جواز و وضع نظارت از تطبیق استندردهای مسلکی و اخلاقی، وضع معیارات آموزشی، اعتباردهی و پیشنهاد صدور، تمدید و یا سلب جواز پروگرام‌های تربیه قابله‌ها و نرس‌ها و حمایت از حقوق مسلکی قابله‌ها و نرس‌ها در کشور بوده و در صورت منظوری کابینه ج.ا.ا از طریق دونرها تمویل خواهد گردید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح و پلان ایجاد شورای قابله‌ها و نرس‌های افغانستان را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت صحت عامه را مؤظف نمود که طرح متذکره را در ابعاد مالی جهت موافقه به وزارت مالیه ارسال نماید، همچنین تداخل وظیفوی پیرامون اعتباردهی سند تحصیلی را در مقرره مربوط طی جلسه به اشتراک وزارت تحصیلات عالی تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری مورد غور قرار دهد.

سپس، معین مسکن وزارت امور شهرسازی و مسکن به تأسی از هدایت فقره 17 مصوبه شماره 5 مؤرخ 14/4/1396کابینه؛ طرزالعمل ارزیابی و واگذاری آپارتمان‌های رهایشی شهرک پولیس به کرایه امتیازی برای مؤظفین و بازماندگان شهدا و معلولین پولیس ملی افغانستان را به جلسه ارائه نموده، افزود که این طرزالعمل در 3 فصل و 11 ماده ترتیب شده که بر اساس آن پروسه کرایه امتیازی آپارتمان‌های رهایشی شهرک پولیس با درنظرداشت کتگوری مستحقین از طریق کمیسیون ارزیابی و واگذاری به صورت عادلانه انجام خواهد پذیرفت.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرزالعمل ارزیابی و واگذاری آپارتمان‌های رهایشی شهرک پولیس به کرایه امتیازی برای مؤظفین و بازماندگان شهدا و معلولین پولیس ملی افغانستان را در پرنسیپ تأیید کرده، وزارت امور داخله را مؤظف نمود که طی مدت دو هفته بررسی‌ها را پیرامون تثبیت و شناسایی مستحقین انجام دهد، همچنین به وزارت امور شهرسازی و مسکن وظیفه سپرد که در طرزالعمل متذکره مصرف پول کرایه امتیازی را برای حفظ و مراقبت، میعاد کرایه را برای سه سال و ممنوعیت به کرایه سپردن آپارتمان‌ها از سوی مستحقین را تسجیل و به همکاری وزارت امور داخله پلان تطبیقی آن را ترتیب و از نتیجه به جلسه کابینه گزارش ارائه نماید.

به همین ترتیب، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان یادداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان و مؤسسه GIZ در مورد ادغام افراد بیجاشده در شمال افغانستان را جهت منظوری طبق صراحت هدایت فقره 6 مصوبه شماره 21 مؤرخ 14/12/1396 کابینه به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید یادداشت تفاهم متذکره، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان را مؤظف نمود که درباره شمولیت ولایات فاریاب و سرپل نیز با مؤسسه GIZ صحبت نموده، همچنین تفاهم مالی را با وزارت مالیه عقد و یادداشت تفاهم متذکره را طی مراحل نماید.

هکذا، معین مالی و اداری شاروالی کابل یادداشت تفاهم‌نامه بین دفتر خدمات پروژه ملل متحد (UNOPS) شاروالی کابل ج.ا.ا و اداره کمک جاپان (JICA) برای پروژه بهبود دسترسی به ساحات جنوب شرقی شهر کابل را غرض منظوری طبق صراحت هدایت فقره 6 مصوبه شماره 21 مؤرخ 14/12/1396 کابینه به جلسه ارائه نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شاروالی کابل را مؤظف نمود که یادداشت تفاهم متذکره را با درج فیصدی فیس UNOPS، زمان مدیریت، احجام کار و عدم انتقال پروژه غرض اجرا به سایر نهادها تصحیح، همچنان تفاهم مالی را با وزارت مالیه عقد و یادداشت تفاهم متذکره را طی مراحل نماید.

در ادامه، معین مالی و اداری شاروالی کابل پیشنهاد تعدیل موازی 5.11 جریب زمین دولتی از ساحه صنعتی به اداری را به منظور اعمار دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی به جلسه پیشکش کرد که مورد تأیید قرار گرفت.

متعاقباً، رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی ۶۰۰ مترمربع زمین دولتی واقع ولایت بامیان که قبلاً تعمیر فایبر نوری ریاست مخابرات ولایت بامیان بالای آن اعمار گردیده است، موازی یک جریب زمین دولتی واقع قریه لچگلی مرکز ولایت کنر جهت اعمار تعمیر اداری محکمه شهری، موازی ۳ جریب و ۲ بسوه زمین دولتی واقع دشت الچین جهت اعمار داش زباله‌سوزی طبی (انسنراتور) ریاست صحت عامه ولایت کندز، موازی ۱۰۰ جریب زمین دولتی واقع دشت باباصاحب ولایت لغمان جهت اعمار ترمینل ترانسپورتی، موازی 2 جریب زمین دولتی واقع قریه خانقاه ولسوالی ورسج ولایت تخار جهت اعمار تعمیر آمریت برق، موازی ۳۵۰ جریب زمین دولتی واقع شیردروازه مرکز ولایت لوگر جهت اعمار شهرک معلمین، موازی ۲ جریب زمین دولتی واقع ولسوالی مرکز ولایت فراه جهت اعمار تعمیر آمریت اصلاحات اداری و خدمات ملکی، موازی ۵۰۰ جریب زمین دولتی واقع ولسوالی بهارک ولایت تخار جهت احداث فارم تحقیقاتی زراعتی، موازی 11.7 جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت زابل جهت اعمار تعمیر دارالمعلمین و موازی ۳۰۰ جریب زمین دولتی واقع ولسوالی دامان ولایت کندهار جهت احداث سیستم برشنا سولری ۳۰ میگاوات برق را به جانب وزارت مالیه به جلسه ارائه کرد که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

در اخیر جلسه، وزیر امور خارجه ده مورد معاهدات بین‌المللی را به جلسه مطرح که مورد تأیید قرار گرفت.


شریکول