د جمهور رئیس خبرې
له سیاسي قشر څخه زما غوښتنه دا ده، چې په دې حساسو شرایطو کې ملت متحد وساتي، څو خدای نخواسته د شک او اختلاف له لارې په ټولنه کې کوم داسې کار ونه کړي، چې ګټه یې دښمن ته ورسېږي.

خبرې

زموږ لومړنۍ غوښتنه دا ده، چې دیني علما او دولت په یوه واحد کتار کې ودرېږي، زه په دې ویاړم چې علمای کرامو د یوې اعلامیې په خپرولو، د هېواد اوسنی وضعیت په روښانه ډول شنلی دی.

له سیاسي قشر څخه زما غوښتنه دا ده، چې په دې حساسو شرایطو کې ملت متحد وساتي، څو خدای نخواسته د شک او اختلاف له لارې په ټولنه کې کوم داسې کار ونه کړي، چې ګټه یې دښمن ته ورسېږي.