ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري رياست لوړ مقام دفتر لوی رياست, Office of Chief of Staff to the President

زموږ په نزد د قانون او دولت پر وړاندې هېڅ افغان تر بل افغان لوړ یا ټيټ نه‌دی

محمد اشرف غنی

English پښتو دری