ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري‌ ریاست د عالي مقام دفتر لوی ریاست, Office of Chief of Staff for the President

ما نظام را از طریق تحکیم قانونیت، عدل و تدبیر تقویت می‌بخشیم

محمد اشرف غنی

English پښتو دری