ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري رياست لوړ مقام د دفتر لوی رياست, Office of Chief of Staff to the President

نیروهای امنیتی ما بقای این خاک را تأمین کردند. ما و نسل‌های آینده برای همیشه مدیون قربانی آنان خواهیم بود

محمد اشرف غنی

English پښتو دری