ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري‌ ریاست د عالي مقام دفتر لوی ریاست, Office of Chief of Staff for the President

آب، سرمایه ملی ماست و آن را با اراده ملی مهار می‌کنیم

محمد اشرف غنی

English پښتو دری