ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري‌ ریاست د عالي مقام دفتر لوی ریاست, جمهورلیک ریاستی عالی مقامی نینگ عمومی ریاستی ,Office of Chief of Staff for the President

دیدگاه اقتصادی ما، این است که کشورمان چهارراه آسیا و پیونددهنده شرق به غرب و شمال به جنوب آسیا باشد

English پښتو دری اۉزبېکچه