ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری , د جمهوري رياست لوړ مقام د دفتر لوی رياست, Office of Chief of Staff to the President

آب، سرمایه ملی ماست و آن را با اراده ملی مهار می‌کنیم

محمد اشرف غنی

English پښتو دری