همۀ ما از چهل سال جنگ، بازی‌های قطبی و جنگ‌های نیابتی رنج برده‌ایم. می‌خواهیم کشور خود را به بستر همکاری‎های جهانی و منطقه‌ای مبدل سازیم

دری پښتو اۉزبېکچه English

www.ocs.gov.af