مقالات

آرشیف ریاست‌جمهوری؛ متنی در حاشیه
۰۹ اسد ۱۳۹۷

با وجود این‌که افغانستان دارای کثرت فرهنگی بی‌نظیر و میراث‌های فرهنگی بی‌شمار است، اما چهار دهه جنگ تحمیلی و ناآرامی در پهلوی دیگر اثرات مخرب بر زندگی مردم، میراث‌های فرهنگی و آثار مصور و مکتوب کشور را نیز با خطر نقصان و نابودی مواجه ساخته است.

حکومت و پالیسی افزایش صادرات
۲۶ سرطان ۱۳۹۷

 در طول یک سال گذشته چهار دهلیز هوایی افغانستان با کشورهای هند، قزاقستان، ترکیه و عربستان سعودی گشایش یافته است که محصولات صادراتی افغانستان از طریق آنها به بازار این کشورها منتقل می‌شود.

حلقه خبیثه تغییر اقلیم و عدم مصونیت غذایی در افغانستان
۱۳ سرطان ۱۳۹۷

 تغییر اقلیم یک پدیده کاملاً مشهود در افغانستان است. یکی از نشانه‌های واضح تغییر اقلیم در افغانستان ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در رشته‌کوه‌های پامیر – هندوکش است که روی کاهش میزان آب‌های سطحی و محصولات زراعتی در قلمرو افغانستان...

صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری در حکومت وحدت ملی
۲۲ ثور ۱۳۹۷

حمایت از صنایع داخلی و فراهم ساختن فرصت‌ها و زمینه‌های جلب سرمایه‌گذاری در کشور، از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است.

فشرده کارکردهای حکومت وحدت ملی در تقویت آزادی بیان
۲۲ حمل ۱۳۹۷

حکومت وحدت ملی با درک درست از حقوق و آزادی‌های قانونی اتباع کشور همواره تلاش نموده است تا زمینه رشد و بهبود وضعیت آزادی بیان در کشور را مهیا بسازد.

جایگاه معارف در حکومت وحدت ملی؛ نگرش، فعالیت‌ها و برنامه‌ها
۲۱ حمل ۱۳۹۷

رئیس‌جمهور غنی از بدو به عهده گرفتن مسؤولیت حکومت، همواره بر ضرورت و اهمیت اصلاحات همه‌جانبه در سکتور معارف تأکید کرده و اصلاحات در این بخش را، زیربنا و ستون اساسی تغییر و تحول بنیادی در کشور می‌داند.

دستاوردهای عمده حکومت در سال ۱۳۹۶
۲۸ حوت ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶ با دستاوردها و مشکلاتی که داشت، به پایان رسید و افغانستان و مردم آن، توأم با امیدها و آرزوهای جدید، سال نو را در پیش رو دارند.