سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

مقالات

اقدامات مؤثر حکومت در تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات
۲۹ میزان ۱۳۹۵

به تازگی رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، حکمی را صادر کرده است که طبق آن نهادهای عامه و مسؤولین دولتی مؤظف هستند «به‌موقع» و «به گونه درست»، به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

کنفرانس بروکسل؛ وسیله‌ای برای رسیدن به هدف خودکفایی
۱۷ میزان ۱۳۹۵

چهارشنبه هفته گذشته، هفتاد کشور و بیست نهاد بین‌المللی در پایتخت بلجیم گرد هم آمدند تا تعهد خود برای تحقق انکشاف پایدار در افغانستان را تجدید نمایند.

توافق چابهار؛ نتیجه دیپلماسی فعال اقتصادی
۰۳ جوزا ۱۳۹۵

امروز یکی دیگر از میوه های پربار دیپلماسی فعال اقتصادی حکومت وحدت ملی به ثمر نشست و توافق تاریخیِ ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار بین افغانستان، ایران و هند در تهران به امضاء رسید.

تعدیل ساختار سازمانی؛ اصلی که تحت‌شعاع ملاحظات فرعی قرار می‌گیرد
۰۹ حمل ۱۳۹۵

سازمان‌های دولتی و غیردولتی با درنظرداشت تعامل مستقیم با جوامعی که مشخصه اصلی آن تغییر و تحول است، مکلف‌اند تا برای عقب‌نماندن از کاروان تحول جامعه...

چراغ سبز هند برای آغاز پروژه چابهار
۱۲ حوت ۱۳۹۴

اخیراً دولت هند بسته سرمایه‌گذاری 156 میلیون دالری را برای انکشاف دو اسکله از بندر چابهار به تصویب رسانده است؛ تا امیداواری‌ها در افغانستان برای آغاز پروژه چابهار و تأمین منافع چندبعدی افغانستان از انکشاف این بندر بیشتر گردد.

سایه شوم اقتصاد جرمی بر ثبات و انکشاف کشور
۰۱ حوت ۱۳۹۴

یکی از اثرات ناگوار چهاردهه بی‌ثباتی و تنش در افغانستان، گسترش سیطره اقتصاد غیررسمی و ریشه‌دواندن اقتصاد جرمی در تار و پود آن می‌باشد.

افزایش بی‌سابقه عواید دولتی؛ نشانه تعهد به احیای حکومت‌داری خوب
۰۶ جدی ۱۳۹۴

بدون‌شک دست‌یابی به هدف تعیین‌شده برای جمع‌آوری عواید در سال جاری، یکی از دستاوردهای بزرگ حکومت فعلی در راستای نهادینه‌کردن حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد در کشور محسوب می‌گردد.