سخن رئیس‌جمهور
تعهد ما این است که صلح را تامین می‌کنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و همپاشی را می‌گیریم اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است، مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور.

مقالات

چراغ سبز هند برای آغاز پروژه چابهار
۱۲ حوت ۱۳۹۴

اخیراً دولت هند بسته سرمایه‌گذاری 156 میلیون دالری را برای انکشاف دو اسکله از بندر چابهار به تصویب رسانده است؛ تا امیداواری‌ها در افغانستان برای آغاز پروژه چابهار و تأمین منافع چندبعدی افغانستان از انکشاف این بندر بیشتر گردد.

سایه شوم اقتصاد جرمی بر ثبات و انکشاف کشور
۰۱ حوت ۱۳۹۴

یکی از اثرات ناگوار چهاردهه بی‌ثباتی و تنش در افغانستان، گسترش سیطره اقتصاد غیررسمی و ریشه‌دواندن اقتصاد جرمی در تار و پود آن می‌باشد.

افزایش بی‌سابقه عواید دولتی؛ نشانه تعهد به احیای حکومت‌داری خوب
۰۶ جدی ۱۳۹۴

بدون‌شک دست‌یابی به هدف تعیین‌شده برای جمع‌آوری عواید در سال جاری، یکی از دستاوردهای بزرگ حکومت فعلی در راستای نهادینه‌کردن حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد در کشور محسوب می‌گردد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی؛ فرصت یا تهدید؟
۲۹ قوس ۱۳۹۴

پنج‌شنبه گذشته افغانستان توانست تا بعد از یازده سال مذاکره و تلاش در راستای مطابقت با معیارهای سازمان تجارت جهانی، رسماً عضویت این سازمان معتبر را از آن خود سازد.

تاپی؛ تحقق رویایی بیست‌وپنج ساله‌
۲۶ قوس ۱۳۹۴

بعد از بیست و پنج سال انتظار، سرانجام کار عملیاتی پروژه‌ی تاپی در حال آغازشدن است. قرار است امروز، مرحله‌ی عملیاتی پروژه‌ی تاپی طی یک مراسم باشکوه در پایتخت ترکمنستان و با حضورداشت سران چهار کشور عضوِ این پروژه بزرگ منطقه‌یی آغاز گردد.

تقویت شفافیت در قرارداد تیل وزارت دفاع ملی
۱۵ قوس ۱۳۹۴

رئیس‌جمهور در سخنرانی خود بعد از اجرای تحلیف، به مردم افغانستان تعهد نمود که اقدامات علیه فساد را افزایش می‌دهد و شفافیت در پروسه‌های خریداری و اقدامات مالی حکومت را افزایش خواهد داد.

۲۰۱۶؛ سال شکوفایی همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای با محوریت افغانستان
۰۸ قوس ۱۳۹۴

احیای ظرفیت‌های جیوایکونومیکِ افغانستان به‌عنوان مهم‌ترین استراتیژی اقتصادیِ دولت جدید محسوب می‌گردد.