سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

مقالات

تأمین صلح، رسالت و مسؤولیت همگانی است و باید به منظور صلح دایمی تلاش کرد
۱۰ سرطان ۱۳۹۴

رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان در ملاقات با اعضای شورای سرتاسری علما گفت که علما منحیث وارثان انبیا همیشه از ارزش‌های ملی و اسلامی حفاظت نموده‌اند و ملت را از رفتن به تاریکی‌ها باز داشته و به سوی راه نیک رهنمایی کرده‌اند.

پلان‌های کاری وزارت‌ها عملی و به گونه مستقیم از سوی رئیس‌جمهور بررسی می‌گردد
۱۰ سرطان ۱۳۹۴

رئیس‌جمهور غنی حین آغاز توضیح پلان کاری صد روزه وزارت‌خانه‌ها که به تاریخ ۵ جوزا آغاز شد، گفته است که برای ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت، اهداف کوتاه مدت و درازمدت را از هم جدا می‌سازد.

در حفظ محیط زیست همه باید سهیم و آن را به شکل درست نهادینه بسازیم
۱۰ سرطان ۱۳۹۴

پانزدهم ماه جوزا مطابق پنجم ماه جون، به نام روز جهانی محیط‌زیست مسمی گردیده است. امسال این روز در حالی در افغانستان یادآوری می‌شود که حکومت وحدت ملی در رأس امور دولتی کشور قرار دارد.

حکومت وحدت ملی با فساد مبارزه می‌کند
۰۳ سرطان ۱۳۹۴

در همین اواخر گزارشی از سوی سیگار( اداره سر مفتش ویژه برای باز سازی افغانستان) نشر گردیده و در آن آمده است که حکومت وحدت ملی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری در این کشور فعالیت های را انجام میدهد.