سخن رئیس‌جمهور
اساس ایجاد نظام اسلامی را «عدالت» تشکیل می‌دهد. حکومت به خاطر تامین عدالت، اراده قاطع دارد و تلاش می‌کند که به محرومیت‌های تاریخی در سراسر کشور نقطه پایان بگذارد.

مقالات

پلان‌های کاری وزارت‌ها عملی و به گونه مستقیم از سوی رئیس‌جمهور بررسی می‌گردد
۱۰ سرطان ۱۳۹۴

رئیس‌جمهور غنی حین آغاز توضیح پلان کاری صد روزه وزارت‌خانه‌ها که به تاریخ ۵ جوزا آغاز شد، گفته است که برای ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت، اهداف کوتاه مدت و درازمدت را از هم جدا می‌سازد.

در حفظ محیط زیست همه باید سهیم و آن را به شکل درست نهادینه بسازیم
۱۰ سرطان ۱۳۹۴

پانزدهم ماه جوزا مطابق پنجم ماه جون، به نام روز جهانی محیط‌زیست مسمی گردیده است. امسال این روز در حالی در افغانستان یادآوری می‌شود که حکومت وحدت ملی در رأس امور دولتی کشور قرار دارد.

حکومت وحدت ملی با فساد مبارزه می‌کند
۰۳ سرطان ۱۳۹۴

در همین اواخر گزارشی از سوی سیگار( اداره سر مفتش ویژه برای باز سازی افغانستان) نشر گردیده و در آن آمده است که حکومت وحدت ملی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری در این کشور فعالیت های را انجام میدهد.