فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس و معاونین ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی

۰۷ میزان ۱۳۹۳

به تاسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و در روشنی موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی، ایجاد پست‌های رئیس اجرایی با وظایف صدر اعظم اجرایی، معاون اول رئیس اجرایی و معاون دوم رئیس اجرایی جمهوری ا.ا و همزمان تقرر ذوات آتی:

  1. محترم داکتر عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی حکومت
  2. محترم انجینیر محمد خان به حیث معاون اول رئیس اجرایی حکومت
  3. محترم حاجی محمد محقق به حیث معاون دوم رئیس اجرائی حکومت منظور است.

از بارگاه خداوند متعال موفقیت‌های مزیدشان را در امر خدمتگزاری به مردم افغانستان، استدعا می‌نمایم.

محمداشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری