فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

۰۴ میزان ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در امور مردمی و سیاسی و تقرر محترم ضیاالحق امرخیل در آن بست، منظور است.

از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برایشان، آرزو می‌کنم.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 


اشتراک گذاری