سخن امیرالمؤمنین
نهادهای امنيتی کشور باید در تامین امنيت شهروندان تلاش جدی کرده و اصول امنيتی را جداً مراعات کنند.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

۱۲ حوت ۱۳۹۷

به تأسی از حکم ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و حکم فقره ۵ ماده ۱۳ قانون جدید انتخابات که طی فرمان تقنینی شماره ۳۴۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست جمهوری ا.ا، توشیح گردیده، از میان هشتاد و یک تن کاندیدای ارایه شده از طرف احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، بعداز انتخاب ۱۴ تن ایشان از جانب کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ا.ا، تعیین ذوات آتی:

 

۱. سید عصمت الله مل، برای مدت پنج سال؛

 ۲. مولانا محمد عبدالله، برای مدت پنج سال؛

۳. اورنگ زیب، برای مدت پنج سال؛

 ۴. محمد حنیف دانشیار، برای مدت پنج سال؛

 ۵. مسافر قوقندی، برای مدت سه سال؛

 ۶. حوا علم نورستانی، برای مدت سه سال؛

 ۷. رحیمه ظریفی، برای مدت سه سال؛

 بحیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات منظور است.

اعضای معرفی شده به کمیسیون مستقل انتخابات، موظف اند، در اولین جلسۀ خویش، رئیس، معاون و منشی کمیسیون را انتخاب نموده و فعالیت خویش را بر طبق قانون اساسی کشور و قانون جدید انتخابات، آغاز نمایند.

 

محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان   


اشتراک گذاری