سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات

۱۲ حوت ۱۳۹۷

به منظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور اداری و اجرائیوی مسایل مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده بیست و دوم قانون جدید انتخابات، تعیین حبیب الرحمن ننگ را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات منظور می نمایم.

از خداوند متعال جل جلاله توفیقات مزید برایشان آرزو می نمایم.

 

محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان     


اشتراک گذاری