سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی

۱۲ حوت ۱۳۹۷

به منظور رسیده‌گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و جرایم  مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده ۳۲ قانون جدید انتخابات، تعیین چمن شاه اعتمادی را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی منظور می‌نمایم.

 

از خداوند متعال جل جلاله توفیقات مزید برایشان آرزو می‌نمایم.

 

محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 


اشتراک گذاری