فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی

۱۲ حوت ۱۳۹۷

به منظور رسیده‌گی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و جرایم  مربوط به انتخابات، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور و مطابق حکم فقره ۲ ماده ۳۲ قانون جدید انتخابات، تعیین چمن شاه اعتمادی را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی منظور می‌نمایم.

 

از خداوند متعال جل جلاله توفیقات مزید برایشان آرزو می‌نمایم.

 

محمد اشرف غني
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 


اشتراک گذاری