سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

فرامین

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا
۰۹ سرطان ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تقرر محترم فیض‌الله کاکړ بحیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا، در بست خارج رتبه، منظور است.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد یک بست خارج رتبه و تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن بست
۰۹ سرطان ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در امور فرهنگی و تقرر محترم سید شاه حسین مرتضوی در آن بست...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح
۰۸ سرطان ۱۳۹۸

به تأسی از فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم عبدالسلام رحیمی را در بست خارج رتبه بحیث نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایجاد معاونیت حکومتداری و برنامه‌ها در تشکیل ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و انتقال بعضی از بخش‌های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
۰۸ سرطان ۱۳۹۸

به منظور انسجام هرچه بهتر، تسهیل و تعقیب برنامه‌های کاری حکومت و تطبیق متمرکز بر نتایج برنامه‌ها و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری موارد آتی منظور است...

فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایزاد یک بست خارج رتبه و تقرر مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن بست
۳۱ ثور ۱۳۹۸

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در امور همبستگی اجتماعی و رفاه اقلیت‌ها و تقرر محترم صاحب نظر سنگین در آن بست، منظور است.

فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعيين رئيس عمومی دارالانشای ولسی جرگه شورای ملی
۱۰ ثور ۱۳۹۸

به تاسی از فقره ١٣ ماده ٦٤ قانون اساسی، تعيين عبدالقادر ځاځی وطندوست در بست خارج‌رتبه به حيث رئيس عمومی دارالانشای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری ا. ا منظور است.

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد درج اسم قوم سادات در تذکره الکترونیکی تابعیت
۲۴ حوت ۱۳۹۷

به اساس تقاضای قوم سادات مبنی بر درج اسم قوم‌شان در تذکره الکترونیکی تابعیت و با توجه به قرار قضایی شماره ۲۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و گزارش کمیسیون...