معاونین مقام ریاست عمومی

زندگی‌نامه سهراب احمد، معاون تخنیکی و برنامه های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

سهراب احمد فرزند محمد نادر انوری، نواسه محمد انور در سال ۱۳۶۷هجری شمسی در ولایت هرات به دنیا آمد.

سهراب دوره ابتدائیه را در کشور ترکمنستان، متوسطه را درکشور قرغزستان، لیسه را در کشور کانادا و دوره پوهنتون و ماستری خویش  را نیزدرکشور کانادا به پایان رسانید.

سهراب احمد در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی از پوهنځی علوم سیاسی با تمرکز بر تاریخ روابط بین الملل پوهنتون کارلتون شهر اوتاوا، کانادا با به دست آوردن مقام عالی فارغ گردید. سهراب تحصیلات خویش تا درجه ماستری در رشته منازعات ادامه داد و تخصص خویش را در حوزه مطالعات صلح و منازعه از همان پوهنتون در سال ۱۳۹۳ بدست آورد. بعد از پایان تحصیلات وی به افغانستان بازگشت و منحیت تحلیگر مسایل سیاسی شروع بنوشتن مقالات علمی برای روزنامه های ملی و بین المللی کرد.

سهراب  بعد از مدتی منحیث متخصص در واحد هماهنگی ریاست جمهوری وارد حکومت گردید.

 سهراب احمد بعد از یک سال منحیث دستیار خاص ریس جمهور تعیین گردید و بعد از نه ماه توانست با تایید ریس جمهور واحد دستیار خاص ریس جمهور را ایجاد کند و خودش در راس این واحد قرار گیرد.

وی توانسته است شبکه وسیعی را درسطح حکومت ایجاد کند تمام تمرکز سهراب در دوره کاریش به جوانان و نوجوانان بوده است سهراب بخاطرروابط نزدیک نسل جون با حکومت و مقامات عالی رتبه پروگرام های بزرگ که تا حال سابقه نداشته است  در ارگ ریاست جمهوری اجرا کرده است.

همچنان در سال۱۳۹۸ به مقصد کارزار انتخاباتی درتیم دولت ساز از سمت سکرتریت خاص ريس جمهور استعفا نمود ومدتی در بسیج مردم و نسل جوانان تلاش نمود.

سهراب احمد متاهل و صاحب یک فرزند دختر می باشد. وی به زبان های دری، پشتو، وانگلیسی تسلط کامل دارد.

سهراب احمد بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پس از دوره انتخابات در سال ۱۳۹۸ به حیث معاون انسجام برنامه های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مقرر گردید و در این مدت تا اندازه زیاد مدیریت برنامه های مقام عالی را به عهده داشت.

سهراب احمد در ۱۳۹۹ هجری شمسی بر اساس فرمان رئیس جمهور به حیث معاون تخنیکی وبرنامه های ریاست عمومی دفتر مقام عالی  ریاست جمهوری تقرر حاصل کرد.