سخن رئیس‌جمهور
هدف مردم، دولت، و قشر اقتصادی افغانستان، وصل است؛ ما مردم وصل هستیم نه مردم فصل. ما جدایی نمی‌خواهیم، ما انزوا نمی‌خواهیم، ما ارتباط و همکاری می‌خواهیم. راه لاجورد که باز شده به معنی‌ بسته شدن راه‌های افغانستان در مقابل آسیای جنوبی نیست. راه لاجورد در قدم دوم آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا وصل می‌کند.

آخرین مطالب

۱۶ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۳ جدی ۱۳۹۷

در یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۱۸ مورد تدارکاتی، ۱۶ مورد به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد افغانی منظور شد.

هشت مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۷ جدی ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۸ قرارداد به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی منظور شد. رئیس‌جمهور غنی بر نظارت بیشتر نهادها از تطبیق پروژه‌‌ها تأکید کرد.

عبدالستار سعادت از مشاوریت ریاست جمهوری در امور حقوقی عزل شد
۱۵ جدی ۱۳۹۷

طی فرمان مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل عبدالستار سعادت مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور حقوقی منظور گردید.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد عضویت ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
۱۵ جدی ۱۳۹۷

به‌تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت‌و‌ چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین دکتور عبدالله عطائی را، به‌حیث نامزد عضویت ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می‌نمایم.