سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

وزارت تحصیلات عالی

-

 وزارت تحصیلات عالی انکشاف متوازن امکانات تحصیلی و فراهم‌آوری دسترسی عادلانه و رقابتی به تحصیلات عالی باکیفیت را عملی می‌نماید. اقدامات در این راستا باید مطابق به نیازهای بازار کار و کشور باشد. همچنین تحصیلات عالی باید از تعلیم و تربیه‌ای برخوردار باشد که فارغان آن ماهر، شایسته و متعهد باشند؛ و دانشمندان ماهر، شایسته و متعهد را برای خدمت به جامعه عرضه دارد. این وزارت به منظور حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق انجام و ارائه تحقیقات علمی، تحصیلی و هدفمند سهم‌گیری می‌کند.

ارزش‌های ملی و اسلامی، عدالت، کیفیت، استقلالیت، خودکفایی، شفافیت و حسابدهی، رهبری و مدیریت سالم و مؤثر، اخلاق حمیده، صداقت و محبت به وطن و بیزاری از خشونت و فساد؛ ارزش‌های نهفته در سند استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی است.

اهداف عمده استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی برای سال‌های 1395 – 1399 عبارتند از:

- تداوم تمرکز بر بهبود کیفیت با تأکید بر ارتقای ظرفیت علمی تحصیلات عالی کشور از جمله ارتقای ظرفیت علمی اعضای کادر علمی، انکشاف مستمر نصاب تحصیلی مطابق به معیارهای قبول‌شده جهت رفع نیازهای منابع استخدام‌کننده، تقویت انکشاف بشری و بهبود حکومتداری؛

- افزایش و مدیریت دسترسی به تحصیلات عالی به خصوص برای متقاضیان اناث و ساحات جنگ‌زده و محروم؛ حصول اطمینان از اینکه افزایش دسترسی به بهبود کیفیت تحصیلات عالی صدمه نمی‌رساند؛

- گسترش و بهبود کیفیت از طریق توسعه زیربناها به شمول لابراتوارها، کتابخانه‌ها و امکانات آموزشی نهادهای موجود با هدف پاسخگویی به افزایش تعداد محصلان، استادان، کارمندان و نیازهای انکشاف ملی؛

- بهبود وضعیت نظام و رهبری تحصیلات عالی و افزایش استقلالیت نهادهای تحصیلات عالی دولتی با ملاحظه ظرفیت مؤسسات و اصول و معیارهای تحصیلات عالی.

 

ویب سایت وزارت تحصیلات عالی


اشتراک گذاری