سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

وزارت اقتصاد

-

وزارت اقتصاد با دیدگاه «رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی به منظور تأمین رفاه عامه در افغانستان» فعالیت دارد.

این وزارت در پرتو دیدگاه یادشده، مأموریت دارد که پالیسی‌های اقتصادی در سطح ملی را طرح و ترتیب نموده، اهداف انکشاف پایدار (SDG) را در پلان‌ها و برنامه‌های انکشافی ملی شامل کرده، انسجام و هماهنگی پلان‌های اقتصادی و اجتماعی را محقق ساخته، از تطبیق پلان‌ها در سطح ملی و محلی نظارت و ارزیابی نماید.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف زیر فعالیت می‌کند:

- طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور؛

- تنظیم و انسجام فعالیت‌های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور؛

- توحید و ترتیب برنامه‌های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه‌های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب‌ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدایی؛

- ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتور.

 

ویب سایت وزارت اقتصاد


اشتراک گذاری