سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

لینک‌ها

مجموعه قوانین افغانستان

مجموعه آنلاین قوانین، تعدیل‌های قوانین، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها، کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی که افغانستان به آنها پیوسته است به شکل فایل‌های پی‌دی‌اف با امکان جستجو...

وزارت کار، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در بخش امور کار، مصونیت اجتماعی، رفاه و تهیه خدمات برای اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا به عنوان یک نهاد پالیسی‌ساز، قانون‌ساز و رهبری‌کننده فعال...

وزارت امور زنان

«افغانستان به یک کشور صلح‌آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه‌های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت‌ها مستفید شوند.» این جمله دیدگاه تعریف‌شده وزا...

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان دارای دیدگاه «مهاجرت، پناهندگی و عودت آزادانه و مصون با دسترسی به حقوق بشری» است. این وزارت در راستای فراهم‌آوری شرایط لازم برای عودت داوطلبانه...

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد با دیدگاه «رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی به منظور تأمین رفاه عامه در افغانستان» فعالیت دارد. این وزارت در پرتو دیدگاه یادشده، مأموریت دارد که پالیسی‌های اقتصادی در سطح...

وزارت صنعت و تجارت

وزارت صنعت و تجارت منحیث یک ارگان پالیسی‌ساز در عرصه‌های فراهم‌آوری تسهیلات تجارتی، انکشاف صنایع، تشویق سرمایه‌گذاری و حمایت از سکتور خصوصی و مستهلکین فعالیت می‌نماید. طرح و...

وزارت مالیه

وزارت ماليه ترتیب و تطبيق بودجه، جمع‌آوری ماليه، تنظيم و کنترول مصارف و تأديات دولت و تنظيم امور گمرکی را بر عهده دارد. ایجاد افغانستان باثبات با اقتصاد مطمئن و خودکفا، دارای حکومتی که قوانین مال...