لینک‌ها

وزارت شهرسازی و مسکن

وزارت شهرسازی و مسکن چهار هدف اساسی دارد: ایجاد نظام شهری مطلوب به نحوی که همه مناطق کشور به خدمات لازم دسترسی داشته باشند؛ ایجاد شهرهای سالم بر پایه اصول انکشاف پایدار؛ فراهم نمودن دسترسی تمام شهروند...

وزارت ترانسپورت

زمینه ماموریت مأموریت نخست وزارت ترانسپورت دیزاین، تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن محیط دوستانه، منصفانه، قابل پرداخت، مدرن، با کیفیت بالا و تشویق رشد اقتص...

وزارت فواید عامه

دیدگاه وزارت فواید عامه، ايجاد يک شبكه مصون، مؤثر و كارآی سرک در افغانستان شامل شاهراه‌های منطقوی، شاهراه‌های ملی، و سرک‌های ولايتی به شمول پل‌ها، که يک بخش خيلی عمده سيستم ترانسپو...

وزارت انرژی و آب

وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان، در دو بخش آب و انرژی که منبع حیات و رشد اقتصادی کشور را تأمین می‌کند، فعالیت دارد. مطابق استراتیژی انکشاف ملی وظایف عمده وزارت در بخش آب شامل ترتیب و ان...

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

هدف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فراهم‌آوری خدمات مخابراتی قابل استطاعت در هر ولسوالی و قصبه افغانستان از طريق رشد اقتصاد بازار است تا تمام شهروندان از مزايای خدمات مخابراتی مستفيد گرديده و...

وزارت معادن و پطرولیم

به تأسی از ماده نهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، منابع معدنی موجود در کشور ملکیت خاص دولت بوده و صلاحیت جوازدهی فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری و تجدید آن از  وظایف  وزار...

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در بخش‌های ارشاد دینی، تنظیم امور مساجد، پروسه حج و بخش اوقاف مصدر خدمات ارزنده دینی و مذهبی در کشور می‌باشد و در زمینه نزدیکی علما با مساجد و ارگ و مقامات دولت وحدت...