سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

خبرها

منظوری ۱۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۷۶ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی
۲۵ حمل ۱۳۹۸

در یکصدو هشتاد و پنجمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۷۶ میلیارد افغانی منظور شد.

منار جام ولایت غور ترمیم می‌شود
۲۱ حمل ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، جهت ترمیم منار جام ولایت غور هدایت داده شد.

کابینه طرح قانون آب را در پرنسیپ تأیید کرد
۲۰ حمل ۱۳۹۸

کابینه طرح قانون آب برای مدیریت و حفاظت منابع و استفاده از آب را در پرنسیپ تأیید نمود.

۱۸ قرارداد به ارزش ۷.۵ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۰ حمل ۱۳۹۸

در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۸ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد افغانی، از میان ۲۰ مورد مطرح‌شده منظور شد.

۱۰ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۱ حمل ۱۳۹۸

در یکصد و هشتاد و سومین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۰ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد افغانی، از میان ۱۲ مورد مطرح‌شده منظور شد.

جلد اول کتاب بیانات رئیس‌جمهور غنی به زیور چاپ آراسته شد
۲۹ حوت ۱۳۹۷

جلد اول از مجموعه بیانیه‌های رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در دو نسخه پشتو و دری، از سوی معاونیت ارتباطات استراتیژیک و رسانه‌های دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به نشر رسید.

۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۸ حوت ۱۳۹۷

۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۲.۳ میلیارد افغانی از ۱۳ مورد بررسی شده در یکصد و هشتاد و دومین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی منظور گردید.