سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

خبرها

فراخوان موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی-۲
۰۲ جوزا ۱۳۹۸

به اساس رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، برنامه عمل ملی کشورهای عضو می‌باید در مشارکت با نهادهای مدنی آن تدوین و ترتیب گردد.

۱۸ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۵۹ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۹ ثور ۱۳۹۸

در یکصدو هشتاد و هشتمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۸ مورد تدارکاتی از ۱۹ مورد، به ارزش بیش از ۳.۵۹ میلیارد افغانی منظور شد.

منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۸.۱ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی
۲۳ ثور ۱۳۹۸

در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۸.۱ میلیارد افغانی منظور شد.

پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان در کنفرانس جنیوا بررسی شد
۱۸ ثور ۱۳۹۸

گزارش پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان به کنفرانس جنیوا در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، بررسی گردید و به نهادهای ذی‌ربط جهت تحقق کامل این تعهدات، وظایف مشخص داده شد.

۱۰۹ سند تقنینی در سال ۱۳۹۷ تسوید شده است
۰۵ ثور ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گزارش چگونگی تحقق پلان تقنینی سال ۱۳۹۷ و طرح پلان کاری تقنینی سال ۱۳۹۸ تأیید شد.

۵۹۸ پروژه انکشافی در سال ۱۳۹۸ تطبیق می‌شود
۰۴ ثور ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، در مورد گزارش پروژه‌های انکشافی دولت طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۸ بحث گردید و پلان تطبیق ۵۹۸ پروژه انکشافی تأیید شد.

پروژه توزیع کوپون برای خانواده‌های شهدا در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۰۱ ثور ۱۳۹۸

در یکصد و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور غنی، پروژه توزیع کوپون کمک به خانواده‌های شهدای رویدادهای امنیتی و تروریستی در پنج ولایت مرکزی منظور شد.