سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

خبرها

خریداری بیش از ۱۷ هزار دستگاه بایومتریک برای انتخابات در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۱ سرطان ۱۳۹۸

یکصد و نود و دومین نشست کمیسیون تدارکات ملی به منظور تهیه دستگاه بایومتریک برای کمیسیون مستقل انتخابات به گونه فوق‌العاده به ریاست رئیس‌جمهور غنی، برگزار شد.

منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به شمول پروژه اعمار بند آبگردان و حفر کانال جدید در فراه
۰۹ سرطان ۱۳۹۸

در یکصد و نود و یکمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۷ مورد تدارکاتی به شمول نان خشک مورد ضرورت وزارت امور داخله، به ارزش بیش از ۲.۳۵ میلیارد افغانی منظور شد.

کتاب دستاوردهای چهار ساله حکومت وحدت ملی نشر شد
۰۵ سرطان ۱۳۹۸

کتاب دستاوردهای حکومت وحدت ملی که در آن دستاوردهای چهارساله حکومت از میزان ۱۳۹۳ الی دلو ۱۳۹۷ گنجانیده شده است، در دو نسخه خلاصه و کامل به دست نشر سپرده شد.

۱۷ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۶ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۰۲ سرطان ۱۳۹۸

در یکصد و نودمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی، ۱۷ مورد تدارکاتی به شمول تهیه ادویه و مواد طبی برای حجاج و کرایه‌گیری (چارتر) یک بال طیاره B747- 422 جهت انتقال آنها، به ارزش بیش از ۶ میلیارد افغانی منظور شد.

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار شد
۲۹ جوزا ۱۳۹۸

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان، روز چهارشنبه، ۲۹ جوزا ۱۳۹۸، به ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید.

۱۰ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۰۶ جوزا ۱۳۹۸

در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۰ مورد تدارکاتی از ۱۱ مورد، به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی منظور شد.

فراخوان موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی-۲
۰۲ جوزا ۱۳۹۸

به اساس رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، برنامه عمل ملی کشورهای عضو می‌باید در مشارکت با نهادهای مدنی آن تدوین و ترتیب گردد.