سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

خبرها

۱۷ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۶ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۰۲ سرطان ۱۳۹۸

در یکصد و نودمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی، ۱۷ مورد تدارکاتی به شمول تهیه ادویه و مواد طبی برای حجاج و کرایه‌گیری (چارتر) یک بال طیاره B747- 422 جهت انتقال آنها، به ارزش بیش از ۶ میلیارد افغانی منظور شد.

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار شد
۲۹ جوزا ۱۳۹۸

ششمین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان، روز چهارشنبه، ۲۹ جوزا ۱۳۹۸، به ریاست محترم عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید.

۱۰ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۰۶ جوزا ۱۳۹۸

در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۰ مورد تدارکاتی از ۱۱ مورد، به ارزش بیش از ۵۳۳ میلیون افغانی منظور شد.

فراخوان موضوعات پیشنهادی برنامه عمل ملی-۲
۰۲ جوزا ۱۳۹۸

به اساس رهنمودهای مشارکت دولتداری باز، برنامه عمل ملی کشورهای عضو می‌باید در مشارکت با نهادهای مدنی آن تدوین و ترتیب گردد.

۱۸ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۵۹ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۹ ثور ۱۳۹۸

در یکصدو هشتاد و هشتمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۱۸ مورد تدارکاتی از ۱۹ مورد، به ارزش بیش از ۳.۵۹ میلیارد افغانی منظور شد.

منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۸.۱ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی
۲۳ ثور ۱۳۹۸

در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، ۲۱ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۸.۱ میلیارد افغانی منظور شد.

پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان در کنفرانس جنیوا بررسی شد
۱۸ ثور ۱۳۹۸

گزارش پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان به کنفرانس جنیوا در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، بررسی گردید و به نهادهای ذی‌ربط جهت تحقق کامل این تعهدات، وظایف مشخص داده شد.