سخن رئیس‌جمهور
دریافت راه حل سیاسی غالب و مغلوب ندارد. برنده صلح ان‌شاالله تعالی اطفال، زنان، یتیمان و به طور خاص مردم افغانستان و نسل‌های آینده خواهند بود.

خبرها

توزیع بسته‌های کمکی به زنان بی‌بضاعت در مراسم تجلیل از روز همبستگی زنان
۲۶ حوت ۱۳۹۷

اداره تدارکات ملی در همکاری با دفتر خانم اول به مناسبت هشتم مارچ، در مراسمی که تحت نام «همبستگی زنان» در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، برای ده‌ها زن بی‌بضاعت بسته‌های کمکی مواد غذایی توزیع کرد.

۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵۵۵ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۹ حوت ۱۳۹۷

در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۹ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۵۵۵ میلیون افغانی منظور شد.

کابینه سال ۱۳۹۸ را به نام سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح مسمی نمود
۱۴ حوت ۱۳۹۷

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، طرح وزارت  کار و امور اجتماعی در مورد تقویم سال ۱۳۹۸ هجری شمسی تأیید و سال ۱۳۹۸ به نام سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح مسمی شد.

کابینه طرح ۳ قانون را در پرنسیپ تأیید نمود
۱۴ حوت ۱۳۹۷

طرح‌های قوانین شوراهای محلی، حکومتداری الکترونیکی و تنظیم امور اتاق‌ها در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در پرنسیپ تأیید شد.

۲۳ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۶٫۶ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۳ حوت ۱۳۹۷

در یکصد و هشتادمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۲۳ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۶٫۶ میلیارد افغانی منظور شد.

تصویب پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی
۰۴ حوت ۱۳۹۷

در جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی که هدف آن ایجاد سهولت‌های ممکن و محیط کاری مصون برای زنان و تشویق آنان برای سهم‌گیری بیشتر در خدمات ملکی می‌باشد، تأیید شد.

کابینه قانون امور ذاتی سربازان را در پرنسیپ تأیید نمود
۰۴ حوت ۱۳۹۷

طرح قانون امور ذاتی سربازان در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در پرنسیپ تأیید شد.