خبرها

نشست مشترک هیئت مذاکره‌کننده صلح با نمایندگان زنان جامعه مدنی تدویر یافت
۱۱ دلو ۱۳۹۷

هیئت مذاکره‌کننده صلح امروز با تعدادی از زنان به شمول نمایندگان نهادهای جامعه مدنی دیدار کرد.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌گردد
۰۷ دلو ۱۳۹۷

طبق فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله ادغام می‌گردد.

۱۶ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۲۳ جدی ۱۳۹۷

در یکصدو هفتاد و هفتمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۱۸ مورد تدارکاتی، ۱۶ مورد به ارزش بیش از ۱.۲۳ میلیارد افغانی منظور شد.

هشت مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد
۱۷ جدی ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، ۸ قرارداد به ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد افغانی منظور شد. رئیس‌جمهور غنی بر نظارت بیشتر نهادها از تطبیق پروژه‌‌ها تأکید کرد.

عبدالستار سعادت از مشاوریت ریاست جمهوری در امور حقوقی عزل شد
۱۵ جدی ۱۳۹۷

طی فرمان مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل عبدالستار سعادت مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور حقوقی منظور گردید.

۶۲ مورد تدارکاتی و طرح تطبیقی توزیع کوپون به ورثه شهدای نیروهای امنیتی منظور شدند
۰۹ جدی ۱۳۹۷

در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، پس از بررسی ۶۷ قرارداد و طرح تطبیقی توزیع کوپون‌های مساعدتی مواد غذایی برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی،...

کابینه طرح مقرره آموزش سواد برای محبوسین را در پرنسیپ تصویب کرد
۰۶ جدی ۱۳۹۷

جلسه کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی طرح مقرره آموزش سواد برای محبوسین را در پرنسیپ تصویب کرد.